Motoroljor för personbilar (Bensin & Diesel)

En motor är en komplicerad maskin med hundratals rörliga delar som är verksamma i ett brett spektrum av temperaturer och påkänningar. Oljan måste klara driftsförhållanden för att skydda motorn mot slitage, korrosion och uppbyggnad av smuts och avlagringar. Att välja rätt motorolja kan ibland vara komplicerat. Detta beror på att fordonstillverkarna har olika motordesign för att möta allt strängare utsläppskrav. Kraven på Motoroljan skiljer sig mellan tillverkarna vilket medför att man måste anpassa innehåll, viskositet eller kvalitet mot dessa krav. Olika krav medför att antalet motoroljor har ökat markant.