Kedjesmörjmedel

Finns flera olika typer av smörjmedel för kedjor beroende på typ av kedja, belastning och miljö. Vanligast är mineraloljebaserade kedjeololjor och fett med och utan fasta smörjmedel. För högre temperaturer och svåra miljöer finns PAO och Ester-baserade synteter, samt för de mest extrema applikationer PFPE (perfloureradepolyeter) baserade.