Glidlack

Torr smörjfilm som ger låg friktion och skydd mot korrosion. Finns i lite olika varianter lufthärdande, värmehärdande, vatten/lösningsmedelsbaserade. Kan liknas vid färg där färgpigment bytts ut mot fasta smörjmedel som MoS2, grafit eller teflon. För bästa resultat rekommenderas ordentlig rengöring.