MOLYKOTE M55 PLUS

Varianter MOLYKOTE M55 DISPERSION 5 L MOLYKOTE M55 DISPERSION 20 KG

Fördelar

Molykote M55 Plus är en dispersion av MoS2 i olja används ofta i högt belastade industriväxlar, tillsätts 5 - 10% i olja. Kan tillfälligt förlänga livstid av högt belastade växlar innan byte, brukar kraftigt minska friktionsljud. Smörjmedlet används även som en tillsats i mineraloljor.

Nedladdningar

MOLYKOTE M55 DISPERSION 5 L

Relaterade Produkter