MOLYKOTE PASTA G-N PLUS

Varianter MPGNP.25 MPGNP.1 [10] MPGNP.5 MPGNP.250 [10] MPGNP.100 [10] MPGNP.200

Fördelar

Molykote Pasta G-N Plus är en montage och inkörningspasta på MoS2 bas, som ger extremt låg friktion för alla typer av applikationer. Den används till montage, inkörning och gängade förband. Molykote G-N smörjer ytor som utsätts för extrema tryck och används exempelvis på växlar, kullager, kammar och vägar. Pastan är metallbearbetande och hjälper till att förhindra slitage, demontering, skador och korrosion. Molykote G-N Metal Assembly Spray är i första hand utformad som ett smörjmedel för exempelvis glidlager, kugghjul, rörliga skruvar och ledskruvar. Den kan även användas där skydd mot friktion och hög belastningsförhållanden behövs eller där en pasta i aerosolform önskas. Den är även lämplig till flygplan och flygplansmotorapplikationer.

Relaterade Produkter