Pasta skruvförband

Underlättar montering och demontering av gängade förband i alla material även efter lång tid vid hög temperatur. Ger exakt friktion med låg spridning vilket är mycket viktigt vid momentdragning av kritiska förband.