PFPE smörjmedel

PFPE-smörjmedel används med fördel i svåra applikationer som extrema temperaturer, reaktiva eller aggressiva kemikalier, syrgas under tryck, plast och gummimaterial, livsmedelsindustri, eller där långa omsmörjningsintervall krävs.