Pulver - Fasta smörjmedel

Pulver av fasta smörjmedel som MoS2 och grafit med olika partikelstorlekar. Används till t.ex. trumling av axlar, packningar o-ringar.