DOW XIAMETER PMX-561 TRANSFORMER FLUID

Silikonvätska för transformatorer Dow Xiameter PMX-561 Transformer Fluid (fd. Dow Corning 561) är en silikontransformatorvätska används som kylnings- och isoleringsvätska för transformatorer och elektrisk utrustning, såsom högspänningsbrytare och strömbrytare. Polydimetylsiloxanvätskan innehåller inga tillsatser, såsom termiska stabilisatorer, och är kompatibel med ett antal elektriskt isolerande material i fast form. Xiameter PMX-561 har en låg viskositet (50 cSt), bra elektriska egenskaper och kan användas över ett brett temperaturområde. Silikontransformatorvätskan har en högre brandpunkt och lägre värmefrekvens än andra typer av isoleringsvätskor i klass K, vilket minskar brandrisken. Produktens höga termiska stabilitet och oxidationsbeständighet gör den idealisk för transformatorer som är inomhus eller nära byggnader. Den minskar strömavbrott under förlängning av transformatorns livslängd. Xiameter PMX-561 är giftfri, halogen-fri och ofarlig, vilket gör det till ett miljövänligare alternativ till mineraltransformatoroljor. Användningsområden: Transformatorvätskan kan användas i många industrier från energi-, olje- och gasindustrier till produktionsanläggningar där brandsäkerhet är kritisk, t ex i tåg och vindkraftverk. Xiameter PMX-561 uppfyller kraven i IEC 60836 och ASTM D 4652-92 för användning i elektriska transformatorer. Dessa standarder täcker de fysikaliska och elektriska egenskaperna hos vätska som är lämpliga för dielektriska tillämpningar.

Fördelar

  • Hög termisk stabilitet och oxidationsbeständighet - bra elektriska egenskaper över ett brett temperaturområde
  • Arbetsmiljösäker - Klassificerad som icke-farlig och icke-halogenerad och utan tillsatser
  • Hög brandpunkt och låg värmefrisättning
  • Mycket kompatibel med elektriska isoleringsmaterial

Nedladdningar

DOW XIAMETER PMX-561 200 KG