Mobil SHC
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Mobil SHC Industrismörjmedel

Mobil SHC smörjmedel arbetar hårt för dig och erbjuder fördelar som mineraloljor helt enkelt inte kan matcha. Under svåra driftsförhållanden, t.ex. höga temperaturer, laster och tryck, täta start och stopp, olika arbetstemperaturer och föroreningar. Mobil SHC smörjmedel blir ännu bättre för att säkerställa tillförlitlig drift av dina växlar, kompressorer, lager, eller luftkompressorer.

Till exempel är den övre driftsgränsen för Mobil SHC smörjmedel normalt 50°C högre än den maximala drifttemperaturen för högkvalitativa mineraloljor. Med utmärkt termisk stabilitet samt oxidationsbeständighet kan avlagringar reduceras och samtidigt förlänga oljebytesintervallen.

Smörjmedel vid låga temperaturer

Mobil SHC smörjmedel är också användbara när du arbetar i låga temperaturer, som mineraloljor tenderar att tjockna till en högre grad. Deras höga viskositetsindex ger Mobil SHC smörjmedel förmågan att flyta även vid låga temperaturer, samtidigt som du också får en bättre skikttjocklek, slitageskyddet är betydligt bättre för maskinelement vid extrema temperaturer med Mobil SHC.

Olja som spar energi

Alla dessa fördelar med Mobil SHC smörjmedel resulterar i en annan positiv egenskap: energieffektivitet. Syntetiska smörjmedel ger en tjockare oljefilm vid drifttemperatur jämfört med mineraloljor, vilket minskar omfattningen av metall-mot-metall-kontakt och tillhörande energiförluster. Likaså, kan energi gå förlorad på grund av skumning när mekaniska delar rör sig genom olja: syntetmaterial har en lägre viskositet jämfört med mineraloljors motsvarigheter i samma ISO-viskositetsgrad vid start, vilket resulterar i lägre skummningsenergiförlust än vid en mineralolja.
Slutligen, eftersom Mobil SHC smörjmedel har en så låg traktionskoefficient, beter de sig mycket bättre under höga tryck.

Energieffektivitet

Energy Efficency-Energieffektivitet

Loggan för energieffektivitet är ett varumärke hos ExxonMobil Cooperation eller ett av deras dotterbolag. Energieffektivitet relaterar enbart till oljans prestanda vid jämförelse med konventionella oljor med samma viskositetsklass i växellådor. Den teknologi som används ger upp till 3,6 % effektivitet jämfört med referensen vid test i cirkulationssystem och växlar under kontrollerade förhållanden. Den ökade effektiviteten varierar med driftsförhållandena och tillämpningarna.

Läs mer på Mobils hemsida.