Oljeanalys med Mobil Serv - Vi hjälper dig!
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Oljeanalys med Mobil Serv

Oljeanalys-Mobil-Serv

 

Medan underhållschefer inom industrin inser vikten av att välja rätt smörjmedel, bortser de ofta från värdet av att ha ett omfattande oljeanalysprogram.

Oljeanalys är ett av de mest värdefulla underhållsprogrammen som maskinoperatörer kan genomföra. Oljeanalyssystemet som vi använder heter Mobil Serv och har tagits fram av ExxonMobil.

Genom att utnyttja datatrender från spilloljeanalys kan underhållspersonal identifiera potentiella problemområden i tidigt skede. Vilket i sin tur bidrar till att förhindra förtida fel på utrustningen och maximera drifttiden.

Ta till exempel läkare. De använder ofta blodprover när de gör en hälsokontroll för att se över våra kroppsvärden. På samma sätt kan en oljeanalys (som stöds av experttolkning och rådgivning) av t.ex. en växellådsolja eller hydraulolja - användas för att bestämma tillståndet för de komponenter oljan är i kontakt med.

Samtidigt kan analysen och tolkningen maximera användningen av smörjmedel av hög kvalitet och identifiera tidiga varningsskyltar, som t.ex. kontaminering, för att hjälpa till att ta större kontroll över hanteringen av stillestånd och förlänga livslängden på dina maskiner och din olja.

Titta på den här videon som visar hur programmet Mobil Serv Lubricant Analysis förenklar smörjövervakningsprocessen. 

Expertis

Styr företagets underhållsverksamhet med vetskap om att du har en resurs som samarbetar med maskinbyggare över hela världen och har praktisk erfarenhet av smörjning.

  • Dra fördel av egenutvecklade gränsvärden för tester, baserade på maskinens märke, modell, smörjmedel och driftsförhållanden.

  • Få expertutvärderingar som inte bara kan identifiera potentiella problem, utan också ge dig en lista över möjliga orsaker och rekommendera uppföljningsåtgärder.

Kvalitet

Fatta rätt beslut med vetskap om att ExxonMobil investerar betydande resurser i ett rigoröst kvalitetsprogram.

• Förverkliga fördelar genom processer och metoder som granskas regelbundet.

• Upplev ett kvalitetsåtagande genom konsekventa, korrekta oljeanalysresultat.


Kontakta oss
så hjälper vi dig att skapa en inloggning till oljeanalyssystemet Mobil Serv!

Skicka ett mail till info@galindberg.se eller ring 020-73 20 00.