Plasmabehandling

Plasma används inom många områden där man i slutänden önskar sammanfoga olika material, önskar ändra deras ytor, minska kontaktvinkeln, öka additionen. Med plasma teknik kan nästan alla ytor ändras på något sätt enligt följande: Rengöring av små och mikrokomponenter Aktivering av plastkomponenter före limning, målning etc. Etsning och i vissa fall, borttagning av olika material såsom PTFE (tefloner), fotoresist, lack, silikon, oljor, fetter mm. Beläggning av komponenter med PTFE-liknande lager, barriärer, hydrofoba och hydrofila skikt, friktionsminskande beläggningar, etc. Lågtrycksplasma i vakuumkammare är vanligast men lågtrycksplasma eller atmosfärisk plasma som Plasmabeam blir allt vanligare.