DGE - Distributors Group Europe

Distributors Group Europe (DGE) - europeiska företag som är specialiserade på distribution av kemiska produkter för industrin

Distributors Group Europe (DGE) grundades 1996 av flera europeiska företag som är specialiserade på distribution av kemiska produkter för industrin. Huvudkontoret finns i Holland men marknaden vi täcker är hela Europa.

Vi är en del av DGE som ger sina medlemmar centralt stöd inom marknadsföring och försäljning för introduktion av nya produkter, samtidigt fungerande som ett referenscentrum i kunskap för gruppen. För sina leverantörer erbjuder DGE en unik plattform genom vilken gruppens medlemmar kan marknadsföra deras produkter genom ett omfattande nätverk av distributörer och specialkemikalier.

Mer information hittar ni här www.dge-europe.com