Diener - Electronics

Ytbehandling med plasma

Plasmateknik - så många möjligheter

Diener Electronic är ett innovativt företag inom plasmateknologi med lång erfarenhet. Diener är baserat i Tyskland.

Plasma används i områden där sammanfogning av material, eller förändring av deras ytor, är viktig.
Denna teknik gör det möjligt att modifiera de mest varierade ytorna.
Som ett resultat erbjuder det olika möjliga tillämpningar som till exempel:

  • Rengöring av detaljer före limning, lödning etc.
  • Ytaktivering för bättre vätning.
  • Etsning och i vissa fall avlägsnande av olika material såsom PTFE, fotoresistfärg, kisel etc.
  • Beläggning av komponenter med PTFE-liknande skikt, barriärskikt, hydrofoba och hydrofila skikt, friktionsreducerande beläggningar etc.

Plasmatekniken är nu starkt etablerad i nästan alla industrisektorer.
Nya applikationer dyker upp hela tiden.

Diener har även system för Parylene-beläggningar.

Diener Electronics Produkter

 

 

Urval av produkter

DIENER FEMTO PLASMA CLEANER Lågtrycksplasma
DIENER PLASMABEAM STANDARD Atmosfärisk plasma
DIENER PLASMA INDICATOR Plasmabehandling
DIENER TESTINK Plasmabehandling

Kontakta oss om du vill veta mer