Diener - Electronics

Plasmateknik - så många möjligheter

Plasma används i områden där sammanfogning av material, eller förändring av deras ytor, är viktig.
Denna teknik gör det möjligt att modifiera de mest varierade ytorna.
Som ett resultat erbjuder det olika möjliga tillämpningar som till exempel:

  • Rengöring av detaljer före limning, lödning etc.
  • Etsning och i vissa fall avlägsnande av olika material såsom PTFE, fotoresistfärg, kisel etc.
  • Beläggning av komponenter med PTFE-liknande skikt, barriärskikt, hydrofoba och hydrofila skikt, friktionsreducerande beläggningar etc.

Plasmatekniken är nu starkt etablerad i nästan alla industrisektorer.
Nya applikationer dyker upp hela tiden.

Diener Electronics Produkter