ElaProof

Elaproof, vattenbaserad, ytbeläggning, ytskydd, sågverk, torkrum, kondensskydd, coating, radonskydd, ekologisk ytbeläggning, takfärg, miljövänligt tätskikt.

Skyddande elastisk ytbeläggning

Ekologisk och elastisk ytbeläggning - trygg för människor och miljö

ELAPROOF är en finländsk ytbeläggningsinnovation som har testats i flera forskningsinstitut och universitet. ElaProof har redan långvariga användningserfarenheter från olika objekt.

Produkten är vattenbaserad och helt fri från lösningsmedel. ElaProof utgör ingen fara för hälsan eller miljön och är helt oklassificerad enligt CLP.

Typiska användningsområden för den nya ytbeläggningen är bl.a. vittringsförhindrande, beläggning och lappning av takkonstruktioner, vattentätning av socklar, vattentätning av fuktiga utrymmen, tätning av genomföringar, betongbassänger, ledning av vattenströmmar i marken och förhindrande av korrosionsangrepp.

 

För mer information och guidning, kontakta oss