Epoxies Etc

Epoxies Etc - Lim och ingjutningsmaterial för elektronik

Epoxies Etc erbjuder lim och ingjutningsprodukter av epoxi, polyuretan och silikon. Elektriskt isolerande, termiskt och elektriskt ledande produkter ingår i sortimentet.

Epoxies Etc tillverkar kundanpassade produkter för elektronikindustrin.

Många av produkterna levereras i TriggerBond® dubbelpatroner mellan 50ml och 400ml för enkel och kvalitetssäker hantering som dessutom är bra för arbetsmiljön i och med liten exponering för operatören.

 

Epoxies Produkter

 

Urval av produkter

Epoxies 20-2180 Polyuretaningjutning
Epoxies 20-2362 FR Polyuretaningjutning
EPOXIES 50-3141 Epoxilim
EPOXIES 70-3812 Epoxilim

Vill du veta mer, kontakta oss