Graco

Graco - dispenseringsutrustningar

Pumpar och dispenseringsmaskiner för lim - både 1K och 2K.

För industriella tätnings- och limapplikationer. 

Graco Electric Pumps and Supply System förbättrar processprestanda, förhindrar stillestånd, minskar underhållskostnaderna och öka den elektriska effektiviteten.

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering.

I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco, produkter och teknik som sätter kvalitetsstandarden inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. width="200"

Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustning för yrkesmåleribranschen.

-Graco pump Check-Mate.pdf.png

Kontakta oss om du vill veta mer