MG Chemicals

MG_Logo_RGB.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hitta deras produkter;

 

M.G. Chemicals är en tillverkare av kemiska produkter för elektronikindustrin. Deras kemiska produkter inkluderar kretskylare, rengöringsmedel/avfettningsmedel, flussmedelsborttagare, kontaktrengöringsmedel, skyddande beläggningar, lödmedel, epoxi, lim, RTV-silikoner, smörjmedel, EMI/RFI-skärmande beläggningar, produkter för värmebehandling, prototyptillbehör och med flera. 

  • ISO 9001:2015 
  • Bred Portfölj 
  • Global närvaro

Kretskortlack
Genom olika kemiska lösningar skyddar deras beläggningar PCB från föroreningar och externa faktorer som fukt, damm, svamp och kemikalier.
Dessa värmeledande produkter fungerar genom att fylla upp luftgap mellan komponenter och kylflänsar för att hjälpa till att leda värme ut ur kretsen.
 

Smörjmedel för elektronik
Dessa smörjmedel isolerar elektroniska komponenter och skyddar dem från korrosion orsakad av hög luftfuktighet, oavsiktligt spill och miljöer med hög salthalt, vilket förhindrar haverier.
 

Konduktiva färger
Dessa ledande färger smälter samman ett elektriskt ledande pigment till ett icke-ledande hartsbindemedel. De resulterande ledande färgerna har effektiva EMI- och RFI-skärmningseffekter.
 

Lim för elektronik
MG Chemicals erbjuder ett flertal en- och tvåkomponentslimsystem utformade för att möta de högsta branschens prestandakrav. De binder liknande och olika substrat.

 

Elektroniskt underhåll
Ett utmärkt verktyg för underhåll, reparation och drift (MRO), dessa produkter är effektiva mot smuts och föroreningar som är vanliga i MRO-elektronik.

 

första sidan.png