T.C.T. Group

T.C.T. Group är ett taiwanesiskt företag som tillverkar skärverktyg (borr och fräs) till mönsterkortindustrin.

För mer information, kontakta oss