Lim & silikoner för Flyg, Militär och Rymd

Inom flyg- och rymdindustrier samt militär ställs höga krav på de produkter som används. Här hittar ni information om produkter för detta segment.

Kraven inom flyg- och rymdindustrier samt militär är höga på de produkter som används, de ska klara tuffa miljöer med stora temperatur-variationer!

Silikoner för Flyg & Försvar

När det gäller silikoner så är det vanligt att de i flygapplikationer behöver vara både beständigt och inte svälla vid kontakt med till exempel kolväten som flygbränsle, avisningsvätska och oljor. Dessutom måste silikonen klara av stora temperaturskillnader utan att förlora sin elasticitet. Därför väljs ofta fluorosilikoner till dessa applikationer.

Fluorosilikoner innehåller, som namnet antyder, sidogrupper med fluor (trifluoropropyl-grupper för att vara exakt) som ger silikonen dessa speciella egenskaper. Fluorosilikoner kan också ha olika grad av dessa grupper. Därför anges ibland vilken procentsats som är fluoriderad (t.ex. 50 eller 100 %).

Andra egenskaper som kan vara eftersökta inom flyg- och militärindustrier är att lim eller material ska vara elektriskt ledande eller statiskt dissipativa (detta för att undvika uppbyggnad av elektricitet och större urladdningar som kan skada elektriska komponenter).

Även termiskt ledande lim som klarar av temperatur- och tryckväxlingar är ofta av intresse.

Inom flygindustrin finns också mer specifika produkter så som till exempel ice-release coatings (isfrisättning).

 

Lågutgasande material för Rymd & Försvar

Lågutgasande (low outgassing) produkter är ofta ett krav i rymd- och militärapplikationer. Utgasningen av ett material beskriver mängden lågmolekylära ämnen i ett material som kan frisläppas vid till exempel hög temperatur.

Utgasning mäts genom att använda TGA-analys som visar hur mycket vikt en viss mängd material tappar vid en viss temperatur. Dessa mätningar kan utföras med olika standarder.

NASA och ESA kräver att material ska testas enligt ASTM E595. Då måste materialet möta kraven som finns beskrivna i NASA SP-R-00022A och ESA PSS-014-702 som innebär en total mass loss (TML) på ≤1 % och Collected Volatile Condensable Material (CVCM) på ≤0,1 %.

I Nusils CV-sortiment (Low Outgassing) möts dessa krav. I SCV-serien (Ultra Low Outgassing) så är TML ≤ 0,1 % och CVCM ≤ 0,01 %.

Epo-Tek har en mängd epoxilim som möter utgasningskrav enligt:

  • NASA ASTM E595
  • MIL-STD 883/5011
  • Telcordia GR-1221

MIL-STD 883/5011 är en standard vars krav behöver mötas i militära applikationer. Telcordia GR-1221 används för fiberoptik.

Mobilgrease 28, med 10 års hållbarhet

Exceptionellt rostskydd och förmågan att ge optimala lastbärande prestanda, säljs till kunder över hela världen. Mobilgrease 28 är baserad på slamförtjockningsteknik och har MIL-PRF-81322G och NATO G-395 godkännanden. Dess rekommenderade användning är smörjning av flygplan och landningsställ.

Mobil_Jet_Family_Shot_Greases.jpg


Produkter

Lim och tätning

Ingjutning och skydd

Mobil Grease


Kataloger

Dow Aerospace, defense, avionics selector guide.jpg     Nusil aviation and defense selector guide.jpg   Nusil space grade selector guide.jpg  Epo-Tek low outgassing selector guide.jpg

 

 

 

Exceptionellt rostskydd

3M DP 490 Epoxilim