Epo-Tek - epoxilim

Epoxy Technology (Epo-Tek) är en av de ledande tillverkarna av speciallim för användning i avancerade tekniska applikationer såsom elektronik, medicinteknik, rymd och optik.

Högteknologiska epoxylim

Epo-Tek erbjuder ett brett utbud av högteknologiska limprodukter för mikroelektronik, hybrid-kretsar, chip-on-board (COB), LED, komponenttillverkning, skärmar, flexibla kretsar, avskärmning, medicinsk utrustning och optik/optoelektronik.

Epoxy Technology erbjuder ett komplett utbud av elektriskt och termiskt ledande epoxylim för halvledare, optoelektronik, fordonsindustrin, flygindustrin och elektroniksammansättning.

Funktioner & fördelar med Epo-Tek

  • Hög temperaturbeständighet/klarar av höga temperaturer
  • Elektrisk ledningsförmåga
  • Skydd mot fukt
  • Termisk ledningsförmåga
  • Medicinskt godkända epoxilim

Epo-Tek Produkter


Katalog


 

Kontakta oss om du vill veta mer