Tåg och Järnväg

Produkter med den europeiska tågstandarden EN45545-2

Produkter för tåg och järnväg inom Europa

Den europeiska standarden EN 45545-2

Produkter för tåg och järnväg inom Europa har numera en ny standard de ska vara godkända enligt: EN45545-2. Detta gäller inte bara applikationer på själva tåget i sig utan alla platser som hör med tågindustrin att göra som till exempel stationer, skyltar mm.

Den europeiska EN 45545-2 är en speciell brandklassning som tagits fram för att säkerställa säkerheten hos komponenter och material som används för spårbunden trafik, inklusive tåg, tunnelbana och spårvagn. Standarden innehåller en mängd olika produktkrav (R1-R26) samt tre olika faronivåer (HL1-HL3). Vilka krav och nivåer som behöver uppfyllas beror på vad produkten ska användas till, var i tåget den ska sitta och hur tåget ska användas, till exempel om de ska åka genom tunnlar eller om det innehåller sovvagnar.

Att välja lim/gjutmassa

När du väl bestämt vilka krav produkten behöver möta, både enligt EN 45545-2 och rent tekniskt, fråga oss gärna om råd! Här nedan hittar du några exempel på produkter som klassats enligt krav som finns i EN 45545-2.

Smörjmedel för tågindustrin

Vi har också högpresterande smörjfett och pastor för olika applikationer inom tåg. 

Produkter lim & tätning

Produkter smörjmedel

Produkter ingjutning & skydd

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att möta dina krav