Silikonbaserade kretskortslack | G A Lindberg

Silikonbaserade kretskortslacker (conformal coatings) är i grund uppdelade i två olika versioner - elastiska eller plastiska. Detta beror på vilken typ av yta man vill ha på sin lack. De plastiska ger som det låter en liten hårdare plastisk yta, medans de elastiska ger en mer traditionell gummikänsla. Flera typer innehåller lösningsmedel som avgår innan polymerisering, medans de lite nyare versionerna inte innehåller några lösningsmedel. Silikonerna ger ett mycket bra fuktskydd och är flexibla i ett mycket brett temperaturspann. Oftast innehåller dessa lacker en UV fluorescens som gör det möjligt att detektera att det verkligen ligger lack på önskade delar eller hela kortet. Då lysdioder idag ofta monteras på kortet, så finns det även lacker som inte innehåller denna UV indikator, då det annars kan finnas risk för en oönskad ”color change”.