MOLYKOTE P1900

Varianter MP1900.25 B MP1900.400 [10] MP1900.1 [10]

Fördelar

Molykote P-1900: Denna ljusfärgade fettpastan är ett fast smörjmedel, som rekommenderas för smörjning av mekaniska delar i mat och dryckesutrustningar. Vid låga medelhastigheter fungerar den utmärkt till tunga laster med glidytor och där friktionskontakt förekommer.

Nedladdningar

Relaterade Produkter