Mobil Industriella smörjmedel

Mobils industriella smörjmedel innehåller både syntetiska och mineraloljebaserad teknik, med syfte att öka kundernas produktivitet.

G A Lindberg erbjuder ett brett sortiment av Mobils industriella smörjmedel som innehåller både syntetiska och mineraloljebaserad teknik, med syfte att öka kundernas produktivitet.

Mobils tekniska datablad finns på produktsidorna, för mer information. 

Mobil_SHC_H_TM.png

Mobil SHC Industrismörjmedel

Syntetiska industriella högprestandaoljor.

Mobils främsta sortiment av ingenjörstekniskt konstruerade syntetiska högprestandaoljor är Mobil SHC. Det finns till exempel industriella oljor (Mobil SHC) inklusive växellådsoljor för bland annat konventionella växellådor, vindkraftverk, kompressoroljor, oljor för livsmedelsindustri, smörjfett och cirkulationsoljor.

Mobil SHC är smörjmedel som arbetar hårt i dina applikationer och erbjuder fördelar som mineraloljor helt enkelt inte kan matcha. Under svåra driftsförhållanden som till exempel höga temperaturer, laster och tryck, snabba och täta start och stopp, olika arbetstemperaturer och vid föroreningar. Mobil SHC smörjmedel är ännu bättre för att säkerställa tillförlitlig drift av dina växellådor, kompressorer, lager eller luftkompressorer.

Exempelvis är den övre driftsgränsen för Mobil SHC smörjmedel normalt 50°C högre än den maximala drifttemperaturen för högkvalitativa mineraloljor. Med utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet kan avlagringar minskas och samtidigt förlänga oljebytesintervallen.

Smörjmedel vid låga temperaturer

smörjmedel är så klart också användbara när du arbetar i låga temperaturer, men mineraloljor tenderar att till en högre grad tjockna. Det höga viskositetsindexet ger Mobil SHC smörjmedel förmågan att flyta även vid låga temperaturer, samtidigt som du också får en bättre smörjfilm, slitageskyddet är betydligt bättre för maskinelement vid extrema temperaturer med Mobil SHC.

Olja som spar energi

Alla dessa fördelar med Mobil SHC smörjmedel resulterar i en annan positiv egenskap: energieffektivitet. Syntetiska smörjmedel ger en tjockare oljefilm vid drifttemperaturen jämfört med mineraloljor, vilket minskar omfattningen av metall-mot-metall-kontakt och tillhörande energiförluster. Likaså kan energi gå förlorad på grund av skumning när mekaniska delar rör sig genom olja. Syntetolja har en lägre viskositet jämfört med mineraloljors motsvarigheter i samma ISO-viskositetsgrad vid start, vilket resulterar i lägre skumningsenergiförlust än för en mineralolja.
Slutligen, eftersom Mobil SHC smörjmedel har en så låg traktionskoefficient, beter de sig mycket bättre under höga tryck.

energy-efficency_energieffektivitet.png

Hydrauloljor från Mobil

Välj rätt olja

För att kunna välja rätt olja så måste man till en början veta applikationens arbetstemperaturområde, d.v.s. om den kommer att vara utomhus eller inomhus.

Utomhusoljor har högre viskositetsindex för att inte förändra sig lika mycket i viskositet med temperatur. Inomhusoljor håller länge men blir för tjock för att kunna användas vid kyla.

Prispressade hydrauloljor

Hydrauloljor är oftast prispressade men det finns mycket att tjäna på genom att välja en högkvalitativ hydraulolja.

Med Mobils välkända hydrauloljor så får man en balanserad formulering och hög kvalité på basoljan som ger en effektiv renhållning och låg friktion.

Mobils senaste produkter är även energibesparande och kan ge en direkt besparing, vilket är mer värt än vad oljan kostar.

Krav på hydrauloljor

Det finns olika prestandakrav i en hydraulolja, bland annat att den skall förhindra pumpskador eller fel på utrustningen vid uppstarter och under drift vid extrema temperaturer.

Vi rekommenderar:

Mobil DTE 10 Excel - serien är baserad på utvalda basoljor och ett egenutvecklat additiv-system för att ge välbalanserade prestanda i ett antal olika applikationer.

Produkterna visar enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet, vilket ger lång oljelivslängd och mindre avlagringar i krävande hydraulsystem, som använder högtryckspumpar med stort flöde.

Hela Mobil DTE 10 Excel-serien är skjuvningsstabila och passar såväl inomhus som utomhus, vilket minskar antalet produkter. Effektiviteten är förbättrad både mekaniskt och volymetrisk, vilket resulterar i dokumenterade tester med upp till 6% energibesparing.