Användningsområden för produkter

Navigera till våra produkter utifrån bransch eller användningsområde

G A Lindberg: Brett Produktsortiment - Anpassad Navigation nedan

Här är några funktioner på våra webbsidor som gör det enklare för dig att navigera till våra produkter baserat på olika branscher eller användningsområden:

  • Livsmedelsklassning: Utforska produkter som är godkända för användning inom livsmedelsindustrin.
  • Brandklassning: Upptäck produkter med godkännanden och certifieringar för brandsäkerhet.
  • Medicinklassning eller andra typer av godkännanden: Hitta produkter som är certifierade för medicinsk användning eller som har andra specifika godkännanden.
  • Fossilfri energitillverkning: Utforska vårt utbud av produkter som stödjer fossilfri energitillverkning och hållbarhet.

Vänd dig till oss för rådgivning