Här hittar du medicinklassade produkter

Vi har medicinsk silikon, medicinskt UV-lim och medicinsk epoxi i vårt sortiment.

Medicinteknik

nusilsilikonmaterialmedicin.jpg

 

Vilka klasser finns det?

Biokompabilitet är ett materials förmåga att inte orsaka en immunologisk respons eller interagera med levande vävnad. Material som ska användas inom medicinska applikationer testas enligt olika standarder och rekommenderas till olika typer av användning.

Det talas främst om två olika standarder för medicinskt bruk: USP Class VI och ISO-10993. USP Class VI är en äldre och mindre strikt klassificering än ISO-10993.

Det utförs en mängd olika tester inom både USP Class VI och ISO-10993. Det kan handla om till exempel hemolys, cytotoxicitet, sensibilisering och implantering.

Mer information om vilka tester som utförs hittas hos respektive tillverkare då det kan skilja sig åt. Fråga oss gärna om hjälp.

Medicinska limmer delas inom dessa klassificeringar också upp i två rekommenderade användningsförhållanden: implanterbara upp till ett visst antal dagar (vanligt är 29) och implanterbara över 29 dagar.

 

Bland våra medicinskt godkända material hittar ni bland annat:

UV-lim

Dymax har ett sortiment av UV-härdande akrylatlim som används i många olika applikationer, framför allt inom disponibel medicinsk utrustning. Det kan handla om nål-limning, katetrar och mycket mer. Implantering rekommenderas inte i över 14 dagar. Fördelar med UV-härdande lim är bland annat att det ger en snabb och enkel process utan lösningsmedel.

Silikoner

Medicinskt klassade silikoner från Nusil finns av alla dess slag: Lim, coatings, LSR och HCR, medicinska smörjmedel mm med olika typer av härdsystem. Här finns också silikon-material som är implanterbara i över 29 dagar. 

Epoxi

Epo-Tek har ett urval av medicinskt klassade epoxi-produkter. Här finns både optiska lim liksom termiskt och elektriskt ledande varianter med olika klassificeringar. Även UV-lim baserade på epoxi hittas hos Epo-Tek.

Cyanoakrylat / snabblim

Cyanoakrylatlim kan vara bra val för mindre applikationer så som engångsartiklar och intrument i medicinsk miljö.

Bostik Born2Bond Light Lock

Permabond 4C10

 

Släppmedel

Chem-Trend MonoCoat 1989W (USP Class VI).


Vilken typ av sterilisering tål materialet?

Medicinska limmer och material är ofta framtagna för att klara av vanliga steriliseringsmetoder så som gammastrålning, EtO, autoklav och E-Beam. Många faktorer kan påverka och det är därför viktigt att verifiera resultatet i den specifika applikationen och användningsförhållandena. Generellt kan man dock säga att:

Lim

EtO

Gamma/E-Beam

Autoklav

UV-akrylat (Dymax)

Kompatibel1

Kompatibel2

Rekommenderas inte

Silikon (Nusil)

Kompatibel3

Kompatibel4

I vissa fall1

Epoxi (Epo-Tek)

Kompatibel

Kompatibel4

Kompatibel

Cyanoakrylat (Permabond)

Kompatibel

Kompatibel

Ej kompatibel

 1. Ibland liten försämring av vidhäftning. Få cykler.
 2. Kan också användas som sekundär härdning för skuggade områden.
 3. Vänta minst 24 timmar efter sterilisering innan användning.
 4. Kan förändra de mekaniska egenskaperna (främst hårdhet och flexibilitet) något och eventuellt missfärga.


Produkter

Lim och tätning

Smörjmedel

Ingjutning och skydd

 

Kontakta oss för råd och hjälp att välja ut ett passande lim eller smörjmedel till din medicinska applikation

Vad är biokompabilitet?

Biokompabilitet definieras som förmågan hos ett material att fungera med lämplig respons hos bäraren i en specifik applikation. Den vanligaste standarden som används för att utvärdera biokompabilitet är ISO 10993 som innehåller en serie av tester.

 • Cytotoxicitet (-5)
 • Hemolys (-4)
 • Systemisk toxicitet (-11)
 • Intrakutan reaktivitet (-10)
 • Muskelimplanterin (-6)
 • Genotoxicitet (-3)
 • Pyrogenstudie (-11)
 • Sensitisering (-10)