Medicinklassade silikonlim - så väljer du rätt

Vi går igenom steg för steg hur du optimerar valet av biokompatibelt silikonlim till din applikation och process samt ger tips på produkter.

Att välja rätt silikonlim kan hjälpa till att förbättra produktionseffektiviteten och den slutgiltiga produkten. Valet av lim bör anpassas till behov. Flera aspekter behöver tas hänsyn till och vi ska nu titta på vilka.

medicinklassade silikonlim, biocompatible silicone adhesive

 

Steg 1: Titta på applikationen

Kommer limmet att implanteras? I så fall, hur länge? Medicinklassade silikonlim kan ha olika nivåer av biokompabilitet.

De flesta medicintekniska applikationer kräver att ett lim som har gått igenom biokompabilitets-testning och är godkänt enligt ISO 10993. Däremot finns det olika nivåer på denna standard. Medicinska silikonlim kan vara godkända för långtidsimplantering (över 29 dagar) eller korttidsimplantering (under 29 dagar).

 

Steg 2: Vad ska du limma?

Medicinklassade silikonlim kan du använda för att limma många typer av substrat som är vanliga att stöta på inom medicinsk industri. Silikonlim passar till exempel bra för att limma silikondetaljer, metall och plast. Vissa material kan kräva förbehandling innan limning och speciellt vissa plaster. I dessa fall kan till exempel primer, plasma eller Corona-behandling förbättra vidhäftning, styrka och långtidshållfasthet.

Något som är viktigt att ta hänsyn till är inhibering. Additionshärdande silikoner (2-komponents) kan, vid kontakt med vissa ämnen, hindras från att härda ordentligt. Detta bör undvikas, speciellt i en medicinsk tillämpning. Fundera därför på vilka lösningsmedel, kemikalier eller substrat som limmet kan komma i kontakt med innan det hunnit härda. Läs mer om inhibering HÄR.

 

Steg 3: Hur ska limprocessen se ut?

Valet av lim bör du självklart också anpassa till hur själva limprocessen ska gå till. Till att börja med kan du ställa dig själv följande frågor:

 

1-komponent eller 2-komponent?

Ett 1-komponentslim är enklare att dispensera så inget blandningssteg är nödvändigt. Ett 2-komponentslim behöver blandas, ofta genom att använda en limpistol och någon form av mixerrör, eller genom en mer automatiserad process. Däremot går ett 2-komponentslim lättare att kontrollera härdhastigheten på, vilket leder oss till nästa fråga.

 

Hur snabbt behöver limmet härda? Hur lång brukstid/öppentid behöver du?

Ett 1-komponents silikonlim är fukthärdande vilket innebär att det härdar då det kommer i kontakt med luft. Det innebär att det enda sättet som går att styra härdningen är just luftfuktigheten. Ett 1-komponents silikonlim bildar först ett skinn på den yta som är närmast luften. Därefter jobbar härdningen sig inåt och brukar vid normal luftfuktighet härda ungefär 2 mm på djupet per dygn. Fukthärdande lim bör inte utsättas för över 60 grader förrän det är fullt härdat. Tänk också på att luftkontakt är ett krav. Instängda eller allt för djupa fogar kommer inte att bli genomhärdade.

Ett 2-komponentslim är mer anpassningsbart då det är värmen som påverkar härdnings-hastigheten. Vid rumstemperatur brukar full härdning kunna uppnås på ca 24 timmar. Ett härdschema på 15 minuter vid 150 ˚C är däremot vanligt vid härdning i ugn, alltså betydligt snabbare.

1-komponentslim har en öppentid på runt 10 minuter. Öppentiden syftar på den tid det tar för ett skinn att bildas och som därmed gör det svårt att limma med. Olika produktformuleringar för 2-komponentslim kan ge vitt skilda brukstider för 2-komponentslim – allt från några minuter till dagar. I det senare fallet kommer värmehärdning att vara ett krav (HTV).

 

Kan ni tänka er värmehärdning i ugn?

Den tidsmässigt mest effektiva kombinationen av härdegenskaper får du vid värmehärdning. Det är då möjligt att välja ett lim med lång brukstid vilket minimerar behov av mixerrörs-byte etc. och samtidigt få en snabb härdtid. Dock kräver det att detaljerna som du ska limma tål temperaturen och även investeringar i form av ugnar.

 

Steg 4: Vilken konsistens ska limmet ha?

För appliceringens skull behöver också limmets övriga egenskaper passa produktionen, till exempel reologin.

Bör limmet vara flytande eller icke-flytande?

Bör viskositeten vara låg (lättflytande) eller hög (trögflytande)?


Förslag på produkter

Nedan är en urvalstabell på några medicinklassade silikonlim från Nusil.

medicinska-lim.png

Kontakta oss om du vill veta mer

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer