8 fördelar med syntetolja

Syntetoljor brukar kosta ungefär dubbelt så mycket som mineraloljor. Detta får många inköpare att rynka på nästan men när det gäller val av smörjolja kan priset ofta leda dig fel. Oljan är bara en liten del av ett större maskineri men spelar stor roll för dess prestation. Här ska ni får läsa om åtta fördelar med syntetoljor och varför du fortfarande kan spara in på kostnader trots ett högre pris.

fördelar med syntetolja

Den som stirrar sig blind på prislappen riskera att gå miste om stora kostnadsbesparingar, inte minst i form av lägre energiförbrukning. Syntetolja har många fördelar jämfört med mineralolja och trots prisskillnaden är syntetoljan nästan alltid det bättre alternativet. Låt oss titta på varför genom att lista åtta stora fördelar med syntetolja (som i Mobils sortiment också är kända som SHC-oljor):

1.Färre produktionsstopp och besök till verkstaden: 

Viskositet vs temperatur för Mobil SHC
Man får ett avsevärt bättre slitageskydd vid höga temperaturer med den bättre bibehållna viskositeten med en syntetisk Grupp IV olja jämfört med en konventionell mineralolja.

Syntetoljan behåller sin viskositet (tjocklek) i ett brett spektrum av temperaturer och ger därför ett bättre skydd mot slitage. Med ett bättre VI (viskositetsindex) behåller syntetoljan sin viskositet även vid riktigt höga temperaturer. Andra oljor tunnas ut mer vid högre temperaturer och ger därmed sämre smörjning.

2. Effektivare kallstarter:

Syntetoljor har inte bara goda egenskaper vid höga temperaturer utan även vid låga. Goda lågtemperaturegenskaper ökar flyt- och därmed smörjförmågan vid kallstart.

Syntetolja har bra egenskaper vid låga temperaturer
Genom att syntetoljan är helt fri från vax så får man naturligt bra lågtemperaturegenskaper som minskar friktion och ökar funktion under uppstart.

3. Bättre serviceegenskaper:

Stabiliteten som syntetolja har mot oxidation och termiskt sönderfall reducerar bildning av avlagringar samt ger minskade problem med filter, ventiler m.m.

4. En olja för många behov:

Syntetiska oljor har ett brett användningsområde som ger möjligheter till produktionsrationaliseringar.

5. Avdunstar långsammare:

Syntetolja kan täcka flera användningsområden
Om man har mineralolja med olika viskositeter för att täcka ett brett temperaturområde, kan man med en syntetisk olja täcka flera viskositetsklassser och därmed reducera antalet smörjmedel.

Den låga flyktigheten hos syntetoljor ger reducerad oljeförbrukning.

6. Lägre bränsleförbrukning:

Syntetoljor har låga energiförluster tack vare att de har mindre intern friktion – speciellt under EHL-villkor vilket innebär innebär elastohydronamisk smörjning, dvs att ytorna är helt åtskilda från varandra.

7. Bakåtkompatibilitet:

De flesta syntetoljor är kompatibla med mineraloljor, varför ingen speciell systemdesign behövs (gäller PAO och syntetiska Estrar).

Avdunstning av mineralolja jämfört med syntet.
Då syntetoljan har mindre mängd flyktiga kolväten bidrar detta till reducerad oljekonsumtion.

8. Lång livslängd:

Syntetolja har upp till 6 gånger så lång livslängd som den bästa mineraloljan. Färre byten kommer att behövas med andra ord!

Mer information

Syntetolja har ett större användningsområde.
Traktionstalet, dvs oljans inre friktion, är lägre i en SHC-olja, vilket ger lägre energiförluster även när metallerna är helt åtskilda av smörjmedel. Under sk EHL-villkor.

Läs gärna mer om vårt sortiment av syntetoljor här.

Och kontakta oss gärna för rådgivning!