Medicinklassade silikonlim – så väljer du rätt

Att välja rätt silikonlim kan hjälpa till att förbättra produktionseffektiviteten och den slutgiltiga produkten. Valet av lim bör anpassas till behov. Flera aspekter behöver tas hänsyn till och vi ska nu titta på vilka.

medicinklassade silikonlim, biocompatible silicone adhesive

Steg 1: Titta på applikationen

Kommer limmet att implanteras? I så fall, hur länge? Medicinklassade silikonlim kan ha olika nivåer av biokompabilitet.

De flesta medicinska applikationer kräver att ett lim som biokompabilitets-testats och godkänts enligt ISO 10993. Däremot finns det olika nivåer på denna standard. Medicinska silikonlim kan vara godkända för långtidsimplantering (över 29 dagar) eller korttidsimplantering (under 29 dagar).

Steg 2: Vad ska limmas?

Silikonlim kan användas för att limma många typer av substrat som används inom medicinsk industri. Silikonlim passar bra för att limma silikondetaljer, metall och plast. Vissa material kan kräva förbehandling, speciellt vissa plaster. I dessa fall kan till exempel primer, plasma eller Corona-behandling användas för att förbättra vidhäftning, styrka och långtidshållfasthet.

Något som är viktigt att ta hänsyn till är inhibering. Additionshärdande silikoner (2-komponents) kan, vid kontakt med vissa ämnen, hindras från att härda ordentligt. Detta bör undvikas, speciellt i en medicinsk tillämpning. Fundera därför på vilka lösningsmedel, kemikalier eller substrat som limmet kan komma i kontakt med innan det hunnit härda. Läs mer om inhibering HÄR.

Steg 3: Hur ska limprocessen se ut?

Limmet bör självklart också anpassas till hur själva limprocessen ska gå till. Till att börja med kan du ställa dig själv följande frågor:

  • 1-komponent eller 2-komponent?

Ett 1-komponentslim dispenseras oftast på ett enklare sätt.Ett 2-komponentslim behöver blandas, ofta genom att använda en limpistol och någon form av mixerrör. Däremot går ett 2-komponentslim lättare att kontrollera härdhastigheten på, vilket leder oss till nästa fråga.

  • Hur snabbt behöver limmet härda och hur långbrukstid/öppentid behövs?

Ett 1-komponents silikonlim är fukthärdande vilket innebär att det härdar då det kommer i kontakt med luft. Det innebär att det enda sättet som går att styra härdningen är just luftfuktigheten. Ett 1-komponents silikonlim bildar först ett skinn på den yta som är närmast luften. Därefter jobbar härdningen sig inåt och brukar vid normal luftfuktighet härda ungefär 2 mm på djupet per dygn. Fukthärdande lim bör inte utsättas för över 60 grader förrän det är fullt härdat. Tänk också på att luftkontakt är ett krav. Instängda eller allt för djupa fogar kommer inte att bli genomhärdade.

Ett 2-komponentslim är mer anpassningsbart då hastigheten påverkas av värme. Vid rumstemperatur brukar full härdning kunna uppnås på ca 24 timmar medan ett härdschema på 15 minuter vid 150 ˚C är vanligt vid härdning i ugn, alltså betydligt snabbare.

1-komponentslim har en öppentid på runt 10 minuter (tiden det tar för ett skinn att bildas och som därmed gör det svårt att limma med). Olika produktformuleringar för 2-komponentslim kan ge vitt skilda brukstider för 2-komponentslim – allt från några minuter till dagar. I det senare fallet kommer värmehärdning att vara ett krav (HTV).

  • Kan ni tänka er värmehärdning i ugn?

Den tidmässigt mest effektiva kombinationen av härdegenskaper fås vid värmehärdning. Det är då möjligt att välja ett lim med lång brukstid vilket minimerar behov av mixerrörs-byte etc. och samtidigt få en snabb härdtid. Dock krävs det att detaljerna som ska limmas tål temperaturen och att investeringar görs i form av ugnar.

Steg 4: Vilken konsistens ska limmet ha?

För appliceringens skull behövs också limmets övriga egenskaper betänkas, till exempel reologin.

  • Bör limmet vara flytande eller icke-flytande?
  • Bör viskositeten vara låg (lättflytande) eller hög (trögflytande)?

Förslag på produkter

Nedan är en urvalstabell på några medicinklassade silikonlim från Nusil.