Smörjmedel för momentdragning

Vilket smörjmedel du använder för momentdragning av kritiska gängade förband har stor betydelse! Vid momentdragning av kritiska gängade förband slarvas det ofta med smörjmedlet. Ett stålverk uppgav för 3 år sedan, att 50% av oplanerade stopp var relaterade till gängade förband. Viktigt att tänka på vid momentdragning är att alltid använda ett kalibrerat momentverktyg, fast nyckel eller hydrauliskt dragande.

Smörjmedel för momentdragning

Vid momentdragning av kritiska gängade förband slarvas det ofta med smörjmedlet. Om man har på något, brukar det, i många fall, vara det som finns närmast typ ett lagerfett eller en kopparpasta, sedan dras detta med ett ickekalibrerat verktyg, och sedan blir ”man” förvånad när haveri sker.

Ett stålverk uppgav för 3 år sedan, att 50% av oplanerade stopp var relaterade till gängade förband….50%… självklart kan alla dessa ej skyllas på enbart momentdragning/smörjning… men säkert en stor del. Hur svårt kan det vara att dra åt en skruv?

Att tänka på vid momentdragning

Använd alltid ett kalibrerat momentverktyg, fast nyckel eller hydrauliskt dragande.

Välj alltid ett smörjmedel avsett för smörjning av gängade förband med ett definierat friktionsvärde. På en bra sådan produkt finns alltid ett friktionsvärde angett för gängfriktion och friktion under skalle, ibland finns ett totalfriktionsvärde. På en dålig produkt finns inget friktionsvärde angett eller så är det angett som ˃ eller ˂ vilket innebär mycket stor spridning.

Ett bra smörjmedel för skruv är ofta en typ av pasta. En pasta innehåller mycket hög andel fasta smörjmedels partiklar vilka klarar de höga tryck som uppstår i skruvar. Fasta smörjmedel åldras ej och påverkas ej av höga temperaturer, detta innebär att de finns kvar när förbandet skall tas isär, och möjliggör då problemfri demontering. De vanligaste fastasmörjmedlena är MoS2 (Molybdendisulfid), grafit, Zirkoniumdioxid och teflon.

En bra pasta för skruvar med definierat friktionsvärde är ofta en blandning av olika fasta smörjmedel. Det viktiga är ej att friktionen är så låg som möjligt, utan att den ligger på samma värde hela tiden, även vid upprepad lossning/åtdragning vid monteringstillfället. Oljan i produkten är bara där för att transportera de fasta partiklarna till applikationsområdet, den dunstar efter ganska kort tid.

Om en pasta med så låg friktion efterfrågas, är rena MoS2 baserade produkter att fördra, dessa används även för inkörning och montage av pressförband.

Felet vid momentdragning är kvadraten av felet på momentverktyget plus kvadraten på felet av friktionen. Tänk på detta nästa gång Du drar ett kritiskt förband och välj en bra skruvförbandspasta och använd ett kalibrerat verktyg.

Exempel

Så här kan det gå om man använder en dålig produkt och ett okalibrerat verktyg.

Tips på utmärkta produkter för momentdragning

Molykote Pasta 1000

Molykote Pasta P 37