Snabba svar om snabblim

Snabblim, eller cyanoakrylat-lim, är vanligt förekommande inom industriell limning. Det är snabbt och enkelt att använda, och fungerar till många typer av applikationer. Vi går igenom några vanliga frågor rörande snabblim, hur de fungerar och vad som är bra att tänka på.

industriellt snabblim

Hur får jag isär mina ihoplimmade fingrar?

Cyanoakrylat härdar med hjälp av vatten/fuktighet, något det finns gott om på dina fingrar. Reaktionen sker snabbt och cyanoakrylat fäster på det mesta. Det är därför lätt hänt att en spilld droppe lim på fingrarna leder till en mindre trevlig situation. Tänk då hur det skulle bli om det kom i ögonen eller munnen där det finns ännu mera fukt!

Var försiktig med att försöka dra isär fingrarna då huden kan gå sönder. Använd en fläkande rörelse. Du kan ta hjälp av till exempel en penna som du rullar mellan fingrarna. Varmt vatten och tvål kan också hjälpa till att försvaga limfogen mellan dina fingrar. Och nästa gång – använd handskar!

Hur ska jag förvara mitt cyanoakrylat-lim?

Förvara oöppnade flaskor med lim i kyl. Efter att du använt limmet, se till att sätta på korken på flaskan så att mängden fukt som kan ta sig in i flaskan minimeras. En öppnad flaska förvaras bäst vid rumstemperatur då fukt som tagit sig in i flaskan kan kondensera i kyla och få limmet att börja härda i flaskan.

Vad är blooming och hur undviker jag det?

Om du märker att ytan på den detalj du limmat med cyanoakrylat blivit lite pulvrig och vitaktig, så kan det vara så kallad bloomning ”blomning” (eller kloros) som skett. Problemet är främst estetiskt och speciellt på mörka ytor där det vitaktiga syns bättre och vid limning av detaljer som förpackas innan de hunnit härda klart.

Bloomning sker då monomerer från ohärdat lim förångas och sedan faller ner på ytan där det reagerar med fukt och bildar detta vita pulver. Det gäller alltså att få limmet att härda innan monomererna hinner förångas.

Tips för att undvika blooming:

  • Använd produkter speciellt framtagna för att undvika blooming. Se Permabond 940, 941, 943 och 947.
  • Använd lagom mycket lim så att det härdar fortast möjligt.
  • Använd en accelerator för att snabba på härdningen.
  • God ventilation vid arbetsytan förhindrar kondensation av de förångade monomererna.
  • Se till att luftfuktigheten ligger på rimlig nivå så att härdningshastigheten inte blir för långsam.

Behöver jag använda en primer?

Permabond POP är en primer för cyanoakrylat-lim som kan användas vid limning av svårlimmade och feta plaster så som polyeten (PE), polypropen (PP) och Teflon (PTFE) samt silikon.

Var försiktig med att anta att användning av primer alltid ger bättre resultat. I vissa fall blir styrkan densamma oavsett användning av primer. Det finns till och med exempel på fall där primern gör att styrkan blir lägre! Polyamid är ett exempel på det senare.

Vilka kemikalier tål cyanoakrylat?

Generellt tål cyanoakrylat icke-polära lösningsmedel och kemikalier så som olja, toluen. Däremot tål limfogen polära ämnen sämre. Polära kemikalier inkluderar vatten, syror, aceton m.m. I det tekniska databladet för din produkt finns oftast mer information om kemikaliebeständighet.

Varför fungerar inte snabblim på glas?

Glas som limmats med cyanoakrylat kan till en början kännas helt ok. Tyvärr så försvinner styrkan snabbt. Anledningen är för att hastigheten på härdningsreaktionen är så otroligt snabb. För en tillfällig limning kan det dock fungera.

Vad betyder det att mitt snabblim är ”toughened”?

Att ett lim anges som ”toughened” innebär på svenska att det är gummimodifierat. Termen kan du komma att hitta på fler typer av lim än cyanoakrylat som till exempel epoxi-lim.

Vad gummimodifierat innebär i verkligheten är att limmet blir mer slagsegt. Cyanoakrylat är generellt ganska spröda. Gummit som tillsätts formuleringen absorberar och distribuerar mekanisk stress och gör limmet mer beständigt mot till exempel slag och vibrationer.

Exempel på produkt: Permabond 731

Vad innebär fixturtid?

Fixturtid hänvisar till den tid det tar för en fog med snabblim att bli tillräckligt stark för att kunna hanteras utan att få försämras långtidshållfasthet. Med hanteras menas till exempel att ta bort eventuella fixturer och/eller fortsätta med andra delar av tillverkningsprocessen. Vilken styrka som krävs för olika processer är användarens ansvar att ta reda på. Fixturtiden har testats fram på labbskala med specifika substrat och förhållanden och innebär alltså inte att limmet uppnått full styrka.

Vad påverkar härdningen för snabblim?

Framför allt påverkar luftfuktigheten i lokalen och mängden lim i fogen.  härdningen. Vissa ytor försvårar också härdning, exempel på dessa är papper, läder och trä.

Vill du lära dig mer om cyanoakrylat? Läs gärna vårt inlägg om hur cyanoakrylat fungerar.