UV-lim: Jämförelse mellan akryl och epoxi

UV-akryl vs. UV-epoxi

Två vanliga typer av UV-lim (ljushärdande lim) är de som är baserade på akryl och epoxi. Båda härdar med hjälp av UV- eller blåljus mellan 365 och 405 nm men skillnaden ligger i deras kemi. Både härdningsprocessen och deras slutliga egenskaper ser olika ut.

Vill du lära dig mer om grunderna för UV-lim först? Klicka här för att komma till ett blogginlägg om det.

UV-Akryl: Radikalhärdande

Akrylbaserade UV-lim härdar med hjälp av fria radikaler. Vid belysning av ljus med rätt våglängd bryts fotoinitiatorn i limmet ned och skapar då fria radikaler. Fria radikaler är mycket reaktiva och startar genast en polymeriseringsreaktion – initiering. Denna kedjereaktion fortsätter mycket snabbt i nästa steg som brukar kallas propagering. När ljuskällan stängs av så stannar reaktionen omedelbart. Reaktionen stannar också av när två radikaler möts och reagerar med varandra – terminering.

Eftersom radikalerna är så pass reaktiva kan det vara svårt att kontrollera reaktionen. Till exempel kan syre inhibera reaktionen. Radikalerna som existerar när limmet belyses med UV kan också reagera med syremolekyler från luften och terminera reaktionen för tidigt. Detta gäller både radikalerna hos initiatorerna och den växande polymerkedjan. Alltså har vi fått kortare kedjor än som var tänkt vilket kan leda till att ytan känns klibbig och har sämre mekaniska egenskaper. Lär dig mer om vad du kan göra för att förhindra syreinhibering här.

UV-Epoxi: Katjonhärdande

Ett katjonhärdande UV-lim innehåller en annan sorts fotoinitiator än radikalhärdande formuleringar. Du aktiverar fortfarande initiatorn med ljus men även värme fungerar. Efter aktivering bildar den då en ”supersyra” vilket är en katjon. Katjonen har en proton (H+)som initierar en ringöppningspolymerisation (ROP) av epoxin. Reaktionen är långsammare än radikalpolymerisation.

Till skillnad från radikalhärdande UV-lim (akryl) så fortsätter reaktionen även efter att du släcker lampan. Limmets egenskaper fortsätter att byggas upp under upp till 24 timmar efter att limmet belysts. Det finns inte något terminerings-steg som för radikalerna utan reaktionen fortsätter ända tills det inte finns något material kvar att reagera med, dock i en långsammare takt.

Jämförelse

 AkrylEpoxi
HastighetSupersnabb härdning. Ofta fullhärdad på bara några sekunder.Behöver längre tid för härdning, 1–2 minuter brukar vara vanligt.
KänslighetSyreinhibering på ytan av limmet kan skapa problem. Ibland kan det till och med vara nödvändigt att skydda limmet med kväve under härdning.Limmet kan vara känsligt för fukt (även hög luftfuktighet), aminer och andra baser. Var försiktig med pigment och fyllmedel i t.ex. coatings och polyuretan-substrat.
VidhäftningGod vidhäftning till de flesta plaster (välj produkt efter typ av plast) och delvis till metaller och glas.God vidhäftning mot metaller, glas och vissa plaster.
DjupKan härda ganska djupt, upp till 10 -15 mm för vissa formuleringar. 
KrympningHögre krympning upp till 10–15 %Låg krympning mellan ca 1–5 %
Beständighet Oftast mer kemikaliebeständig i och med att det är en epoxi.
ArbetsmiljöHar en starkare lukt.Epoxiallergi.
FörvaringFörvaras i rumstemperaturBör förvaras i kylskåp och behöver tinas upp till rumstemperatur innan användning.
Skuggade områdenVissa speciellt formulerade lim kan ha sekundära härdningsmekanismer (fukt eller värme vanligast) för härdning av skuggade områden.Delvis fortsatt härdning även efter att lampan släcks. Har i många fall sekundär värmehärdning.
EfterhärdningEfterhärdning med värme behövs inte (och har inte heller någon positiv effekt.

 

 

Kan kräva efterhärdning i värme
UtseendeOfta optiskt transparenta och gulnar inte med tiden.Transparenta men ofta svagt gulaktiga och gulnar mer med tiden än akryler.