Val av smörjmedel för smörjning av gummi och plast

Hur väljer jag smörjmedel för plast och gummi

Val av smörjmedel för smörjning av plast och gummi

Vid smörjning av plast och gummi är det bra att tänka på några saker för att undvika problem som svällning/ sprickning/ ytförändringar. Ofta uppkommer problem vid val av smörjmedel för o-ringar.

En grundläggande kemisk regel säger att lika löser lika, detta gäller även för plast och gummimaterial. Vid t ex val av smörjmedel för o-ringar, välj aldrig ett smörjmedel med liknande struktur som plast/gummi materialet. Välj ett opolärt smörjmedel till ett polärt plast/gummimaterial. Smörj ej ett silkonmaterial med silikonfett, smörj ej ett naturgummi med mineraloljefett. Ofta finns kompatibilitets information hos plast/gummileverantören. Det finns också olika tabeller för att ge översiktsinformation, men då det finns stor mängd olika tillsatsmaterial i plast och gummi som kan påverka kompatibiliteten är det alltid säkrast att göra ett kompatibilitetstest.

Vid smörjning av plast och gummi är det bra att tänka på några saker för att undvika svällning, sprickning och ytförändringar.

Test kan göras på följande sätt och är perfekt för att testa smörjmedel för o-ringar:

1. Ta en bit material

2. Väg det

3. Smörj in det

4. Ställ in i ugn i 5-7 dygn (sätt ugnstemperatur 20C under materialets max temperatur)

5. Okulär besiktiga, rengör från smörjmedel, okulär besiktiga, samt väg materialet.

Plastmaterial kan spricka vid lättare skjuvning, eller så kan ytan ha förändrats. Gummimaterial tar ofta upp basoljan i smörjmedlet och ökar därför i vikt vid inkompatibilitet, vanligaste problemet vid val av smörjmedel för o-ringar.

EPDM är ett material där det ofta blir problem med svällning i t ex o-ringar. Det beror på att det är ganska känsligt för de flesta basoljor, det som brukar fungera på EPDM är silikon och PFPE baserade produkter.

PFPE basoljor är helt inerta och är därför oftast ett säkert val av smörjmedel för o-ringar, då de ej påverkar plast eller gummimaterialet.

Vid montage av plast och gummidetaljer kan ovan tillämpas, men det finns också vattenbaserade gummismörjmedel som underlättar montage tills produkten torkat, de är kompatibla med de flesta gummimaterial på marknaden.

Här kan du läsa mer om våra varumärken Krytox™ och Molykote:

https://www.galindberg.se/sv/varumarken/krytox/
https://www.galindberg.se/sv/varumarken/molykote/