Blanda lim from Epo-Tek manuellt: Tips och Tricks

Ska du blanda lim för hand? Titta hit! Här kommer en steg för steg guide med tips och tricks för dig som har köpt lim i form av ett kit, det vill säga två separata burkar eller flaskor.

Blanda lim (2-komponents) steg för steg

I videon ovan visar Epo-Teks labbtekniker hur de blandar Epo-Tek 353ND (ett förhållandevis lättflytande epoxilim) och Epo-Tek 353ND-T (ett tixotropt, icke-flytande epoxilim). Nedan beskrivna procedur fungerar dock för alla lim.

Förberedelse

1.    Kolla upp vilket blandningsförhållande produkten du ska blanda har. Dubbelkolla också så att blandningsförhållandet är angett för vikt (om inte - läs detta inlägg). Om blandningsförhållandet är till exempel 10:1 så väger du upp 10 delar av del A och 1 del av del B.
2.    Bestäm hur mycket lim du behöver väga upp redan innan du börjar kladda. OBS! Undvik alltför små mängder då det blir svårare att få rätt. Titta också i det tekniska databladet om det finns någon rekommendation för maximal mängd som du bör blanda åt gången. För Epo-Teks produkter ligger denna ofta på 30 gram totalt.
3.    Plocka fram det du behöver så att allt finns i närheten: Limmets båda komponenter, en våg med två decimaler, något att väga upp i (en plastmugg till exempel), något att blanda med, papper för att kunna torka upp eventuella spill, iso-propanol för rengöring, extra skyddshandskar om du skulle råka kladda ner dem du har på dig. En spatel av metall är ett bra val för både själva blandningen och för att kunna skopa upp mer trögflytande material ur burken. Undvik hur som helst porösa material så som trä. 
4.    Se till att du befinner dig på en säker plats med god ventilation, så som ett dragskåp. Se också till att du har på dig rätt skyddsutrustning. Skyddsglasögon och engångshandskar brukar vara minimum krav oavsett lim. Är du osäker, konsultera säkerhetsdatabladet för produkten alternativt hör av dig till oss för råd.


Dags att blanda lim

5.    Innan du väger upp, försök att blanda varje komponent för sig om det är en sådan typ av förpackning. Speciellt fyllda produkter (värmeledande eller elektriskt ledande lim) tenderar att sedimentera om de blir ståendes så då är det extra viktigt att göra detta steg.
6.    Väg upp lagom mängd för ditt behov i en liten kopp så som en plastmugg eller liknande. Nu gäller det att vara noggrann! Om du känner dig riktigt stadig på handen så kan du väga upp en en och samma kopp på en gång. Du ska ju ändå blanda dem till slut.
7.    Var noga med att inte använda samma eller åtminstone inte ett orengjort verktyg i båda komponenterna. Då kommer det att börja reagera i förpackningen vilket vi absolut inte vill.
8.    Ett tips är att hälla den mer lättflytande komponenten i den mer trögflytande komponenten. Alternativt den komponent du har mer av i den komponent du ska ha mindre av. På så sätt kommer eventuella rester på kanten av behållaren inte spela lika stor roll (mindre betydelse om du väger upp i samma kopp direkt).
9.    Blanda de två komponenterna tills att blandningen är helt homogen, och därefter gärna lite till för att vara på säkra sidan. En riktlinje är ungefär 1-2 minuter med varierad riktning på rörelsen. 


Sen då?

10.    Från att du blandat de två komponenterna kommer limmet att börja härda (kemiskt reagera). Det betyder att det kommer att bli tjockare och tjockare fram tills att det stelnat helt. Det är alltså dags att använda limmer, helst inom den tid som i databladet anges som pot life eller brukstid på svenska. 
11.    Var beredd på att det kan komma att utvecklas värme från din blandning (framför allt om det är en epoxi och större mängd) när komponenterna börjar reagera med varandra.
12.    Kanske ska du först packa om limmet till exempelvis en spruta? Läs detta inlägg för tips.
13.    Städa i ordning din arbetsplats så att ingen annan riskerar att få lim på sig. blandat lim kommer att härda och bli som en plastbit och kan därför slängas i brännbart avfall. Oblandade lim-komponenter däremot ska kasseras enligt instruktionerna i säkerhetsdatabladet.
 


Vill du gärna slippa denna procedur?

Kolla om det finns alternativa förpackningstyper för dig. Till exempel så som dubbelpatron eller frysta sprutor (eller kanske ett helt annat lim passar ännu bättre).

Har du frågor eller funderingar? 

Kontakta gärna någon av våra limtekniker för mer råd!
 

Vill du veta mer, kontakta oss

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer