Din silikon härdar inte? Inhibering av silikon & silikongifter

Din silikon härdar inte som den ska. Nu då? Ett silikonsystem som använder sig av en platina-katalysator (ofta kallat additionshärdande system) är känsliga för vissa ämnen som förhindrar att reaktionen, dvs härdningen, sker – silikonförgiftning.

Har du någon gång haft svårigheter att få din 2-komponents silikon att härda? Det kan handla om allt ifrån silikonlim eller gjutningsmassor som visar på problem.

Vi börjar från början. Inom kemi är en katalysator ett ämne som får igång eller snabbar på en reaktion och inte förbrukas under reaktionen, utan kan fortsätta att göra det den gör om och om igen tills att silikonen är helt färdig.

I additionshärdande silikoner så används oftast katalysatorer baserade på platina (Pt). Och det är dessa katalysatorer som alltså ser till att silikonen härdar.


Silikon härdar enligt tekniskt datablad: Önskad inhibering

I ordet inhiberings korrekta definition så är det en reversibel process som fördröjer en reaktion från att starta.

I detta fall gör det alltså svårare att få en silikon att härda, men inte omöjligt. Inhibitorer används ofta med avsikt i en 2-komponentsilikons recept för att kunna kontrollera brukstiden (tid från blandning till att materialet härdat så mycket att det är svårt att hantera). Kort sagt är en önskad inhibitor ett ämne som hugger tag i platina-katalysatorn men släpper under rätt förhållanden. Till exempel kan det handla om en viss tid eller en speciell temperatur.


Silikon härdar inte alls eller för långsamt: Oönskad inhibering och gift

Men om din silikon inte härdar så som det står i databladet eller inte alls då? När ett ämne inte härdar alls eller på tok för långsamt så är det egentligen ett gift eller en oönskad inhibitor vi pratar om. En oönskad inhibitor, så som till exempel sulfoxider, kan göra härdningen svårare eller långsammare än väntat. Ett gift däremot, hugger tag i platina-katalysatorn men släpper inte taget och hindrar därmed härdningen från att fortsätta alls – din silikon härdar inte.


Vilka typer av ämnen är säkrast att undvika?

  •     Tenn (Sn): Finns i till exempel 1-komponentssilikon. (kondensationshärdande), 2-komponents kondensationshärdande silikon och vissa typer av PVC.
  •     Kväveföreningar så som amider, aminer, nitriler, cyanater m.m.
  •     Svavelföreningar: Finns i bland annat latex, naturgummi, neopren, PVC, Trä, oljor (du hittar till exempel dessa i lera) och i vissa lösningsmedel. Tänk alltså på att använda en passande sorts skyddshandskar och att inte röra om silikonen med träspatel.
  •     Vissa metaller så som silver, tenn, bly och kvicksilver.
  •     Vissa epoxi och uretaner.

 

Hur gör du bäst för att undvika att förgifta din silikon?

  •     Undvik att härda silikonen medan det är i kontakt med ämnen som kan förgifta den. Om möjligt, härda silikonen i förväg eller byt material på formen eller vad det nu kan vara som stör härdningen.
  •     Rengör alltid ytorna du ska limma/härda silikonen mot innan applicering.
  •     Använd en passande primer som är anpassad för att minimera effekterna av inhibering.
  •     Försäkra dig om att eventuella lösningsmedel eller rengöringsmedel som används i kontakt med silikonen innehåller låga halter svavel eller tvättas bort ordentligt innan applicering av silikonen.
  •     Om du inte kan undvika ett ämne som förgiftar, kan du istället begränsa kontakten mot silikonen. Detta kan till exempel göras med hjälp av en primer (se till exempel Nusil MED-163, Nusil MED6-161 och Nusil CF6-135) eller genom att kapsla in dessa komponenter med exempelvis en coating.

 

Går inhibering att förutspå?

Är du orolig att något förgiftar din silikon men är inte säker? Utför då ett test enligt nedan för att undersöka varför din silikon inte härdar.

Om du till exempel är orolig för att de plasthandskar som används vid hantering av silikonen innehåller ett gift eller oönskad inhibitor, kan en bit av denna handske läggas i silikonen medan den härdar och se om det påverkar resultatet. Silikon härdar inte runt biten av handske men överallt annars -> du har oönskad inhibering.

silikon härdar inte.png

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer