Flussmedel - typer, definitioner och standarder

Flussmedel fungerar som en rengörare, aktiverare och vätare av ytor som ska lödas.

Både specifikationer och användandet inom industrin har bidragit till nuvarande namngivning av flussmedel. Industrikonventionen inkluderar fem baskategorier att välja från: R, RMA, RA, NC och WS som vi beskriver längre ner.

Specifikationer för flussmedel

QQ-S-571E

I försvarspecifikationen QQ-S-571E ingår alla ovan kategorier av flussmedel förutom NC. För varje kategori finns ett flertal aktivitetsnivåer, var och en med sin begränsning utifrån gjorda applikationstester.

IPC

IPC har också ett betygssystem (rating). Systemet använder fyra tecken för att beskriva alla flussmedel upptagna i standarden J-STD-004. Dessa fyra tecken beskriver produkten beroende på materialtyp - inklusive men ej begränsande till kategorierna rosin och oorganis - tillsammans med uppskattad aktivitetsnivå och halid-innehåll. Exempel: En halidfri, rosin baserad lödpasta med låg aktivitetsnivå är kategoriserad som ROL0. RO står för rosin (kåda), L står för low activity och nummer 0 står mängden detekterbara halider.

Som tillägg så adderar IPC standarden en kategori av flussmedel som betecknas No Clean. Denna kategori definieras genom att rester efter lödning inte är kladdiga eller vidhäftande och överensstämmer med en Surface Insulation Resistance (SIR) test till ett värde av 1x108Ω.

5 kategorier av flussmedel

Var och en av de fem flussmedelskategorierna kan beskrivas generellt genom noterande av deras aktivitet, fysiska kvaliteter av deras rester samt den rengöringsmetod som kan behövas för att ta bort sådana rester.

Rosin (R)

Rosin (R) flussmedel består av kåda (harts) och lösningsmedel. Rosin baserat flussmedel har en mycket låg aktivitetsnivå och är lämpad at endast rengöra och användas på ytor som är lätta att löda på. IPC klassning är normalt ROL0. Rester från flussmedel Rosin (R) är hårda, icke korrosiva, ej ledande och kan i många fall lämnas utan åtgärd. Rester kan tas bort med ett lämpligt lösningsmedel.

No-clean (NC)

No-Clean (NC) flussmedel består av kåda/harts, lösningsmedel, och en mindre mängd av aktivator. NC fluss har normalt en låg till moderat aktivitet och är lämpade för ytor lätta att löda på. IPC klassning är vanligen ROL0 eller ROL1. Rester från ett No Clean flussmedel är klara, hårda, ej korrosiva och ej ledande, och är designat för att kunna lämnas utan åtgärd (ingen rengöring) i de flesta fall. Rester kan om så önskas avlägsnas genom ett lämpligt lösningsmedel. En del men inte alla rester från NC är svårare att ta bort än rester från RMA flussmedel.

Rosin mildly activated (RMA)

Rosin mildly activated (RMA) flussmedel består av kåda/harts, lösningsmedel och en liten mängd aktivator. De flesta RMA flussmedlen är ganska lågaktiva och är bäst lämpade för ytor lätta att löda på. IPC klassning är vanligen ROL0, ROL1, ROM0 eller ROM1. Rester från RMA är klara och mjuka. De flesta är ej korrosiva och icke ledande. Krav på rengöring baseras på hur aktivt flussmedlet är och på vilken produkt det har använts på. Många RMA uppfyller Surface Insulation Resistance (SIR) test på samma sätt som ett NC flussmedel. Rester kan tas bort med ett lämpligt lösningsmedel.

Rosin activated (RA)

Rosin activated (RA) flussmedel består av kåda/harts, lösningsmedel och en aggressiv aktivator. RA flussmedel har liknande och högre aktivitetsgrad än RMA och är lämpade för moderata och kraftigt oxiderade ytor. IPC klassning är vanligtvis ROM0, ROM1, ROH0 eller ROH1. Rester från rosin activated (RA) betecknas som korrosiva.  Produkter /kort som är känsliga förkorrosion eller där det finns risk för elektrisk ledning genom resterna skall rengöras snarast möjligt efter lödning. Rester kan tas bort med ett lämpligt lösningsmedel.

Vattenlösliga (WS)

Water soluble (WS) flussmedel består av organiska syror, tixotrop och lösningsmedel. Tidigare kunde dessa gå under benämningen Non –Resin (AC) men i de flesta fall har industrin ersatt beteckningen AC med WS för Water Soluble. WS-flussmedel finns i en mängd olika aktivitetsgrader, från i princip ingen aktivitet till extremt hög aktivitet för lödning även på de mest svårast lödbara ytorna, som exempelvis rostfritt stål. På grund av att WS flussmedlen täcker alla aktivitetsnivåer, så måste specifikationen referera till risken av korrosion och elektrisk ledning. IPC klassningen startar normalt med OR för organisk. De finns i aktivitetsgrad L, M, H och halid innehåll av 0 eller 1. Per definition kan rester tas bort med vatten.

Vill du veta mer om våra flussmedel och andra lödprodukter?

Lär gärna mer om våra produkter HÄR
 

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer