Kan jag använda gammalt lim?

Vad händer egentligen med limmet efter utgångsdatum?

Går det att använda gammalt lim?    

En fråga vi får ofta är om det är ok att använda ett gammalt lim som är efter utgångsdatum.

Ett lim är en färskvara och kan förändras med tiden. Effekten kan gå åt båda håll. Antingen kan den utgångna produkten passa perfekt i något avseende medan när en ny batch beställs så uppnås inte alls samma resultat. I andra fall kanske ett passande lim missas på grund av att det för gamla inte fungerade.

Ett lim blir inte automatiskt sämre när det är gammalt. Det är därför inte en bra idé att räkna med att ett test med ett för gammalt lim kommer att ge ett ännu bättre resultat när limmet är nytt. Har du gjort inledande försök med ett för gammalt lim som fungerar bra, se då till att göra samma tester med ett färskt lim också.


Vad kan förändras när limmet blir gammalt?

Viskositet, vidhäftning, hårdhet, härdningstid, förmåga att härda alls, färg, styrka, övriga mekaniska egenskaper etc. Det mesta av limmets egenskaper kan alltså förändras och det är också väldigt svårt att förutspå exakt hur.

Utgångsdatumet för ett lim anger den tid som limmet och dess egenskaper inte förändras signifikant om det förvarats på rätt sätt. Limmet har alltså testats under den tidsperiod som anges och bedömts vara likadant (alltså inte ”bra nog” utan oförändrat).


Hur vet jag vad som är utgångsdatum?

Utgångsdatum står oftast på flaskan. Ibland kan det vara kodat och då är det bäst att fråga oss om hjälp. Ha då batch-numret redo. Självklart går inte ett lim från att vara färskt till gammalt exakt på dagen men utgångsdatumet är en bra riktlinje att följa för att försäkra sig om ett gott och framför allt repeterbart resultat.

Tänk på att utgångsdatumet baseras på en oöppnad förpackning som förvarats (och fraktats) under specificerade förhållanden. En cyanoakrylat bör till exempel förvaras i kyl för bästa hållbarhet. Vissa andra lim kan behöva frysförvaring. Ett öppnat lim utsätts till exempel för fukt och kan också få kortare hållbarhetstid på grund av detta.


Riktlinjer för gammalt lim

Sammanfattningsvis så går det bäst att undvika ojämna resultat om limmet som används inte har passerat utgångsdatum. Märker du redan vid applicering att limmet till exempel känns eller ser annorlunda ut, härdar långsammare eller dylikt kan det vara läge att utvärdera om limmet ska fortsätta användas, även om det inte passerat utgångsdatum. För att vara på säkra sidan, följ alltid det datum som står på flaskan och förvara limmet enligt anvisningen!

Tänk på det som vilken färskvara som helst. En matvara kan mycket väl vara okej även efter utgångsdatum men om du får matförgiftning av att ha ätit utgången mat kan du inte gå tillbaka till matbutiken för att reklamera varan. Det är ditt eget ansvar med andra ord.

 

Kontakta oss vid frågor eller om du behöver beställa mer material!

Kontakta oss om du vill veta mer

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer