Lim för låga temperaturer

Ibland behöver ditt lim tåla mycket låga temperaturer, till exempel i kryogena applikationer.

Vad händer med ett lim vid låga temperaturer?

Till skillnad från vid höga temperaturer så bryts lim inte ner (förstörs kemiskt) vid låga temperaturer. Dock så kan du se en förändring i limmets egenskaper.

Det största problemet vid låga temperaturer är att limmets modul ökar. Det vill säga flexibiliteten blir sämre ju lägre temperaturen är. När limmet är mindre flexibelt är det också per automatik mer skört och därmed mer känsligt för till exempel slag och vibrationer. I värsta fall kan limmet spricka.

Andra lim kan bli påverkade genom att vidhäftningen mellan lim och substrat får en försämring och att fogen kanske delaminerar.


Vilka lim passar bäst vid låga temperaturer?

Temperaturer som vid till exempel en vinterdag utomhus är oftast inget problem för ett standard-lim, beroende på vad limfogen ska utsättas för utöver kylan.

På grund av att det framför allt är modulen som ökar, så är de lim som klarar sig bäst vid låga temperaturer de med en låg modul, eller enkelt beskrivet, de med hög flexibilitet. I många fall är det viktigt att limmet bibehåller sin flexibilitet även vid låga temperaturer och att styrkan / vidhäftningen inte blir sämre.

Att använda ett flexibelt lim kan också ha fördelar vid temperaturväxlingar då den termiska expansionen skiljer sig mellan två limmade substrat.

Epoxi och silikon är de två typer av lim som klarar sig bäst vid extremt låga temperaturer. Ofta är de lim som tål höga temperaturer också bra lim för låga temperaturer.

Helt vanliga silikoner brukar behålla sin flexibilitet (modul) ner till ca -60 ˚C och det finns speciellt formulerade produkter som klarar detsamma ner till lägre än -100 ˚C.

Epoxi-baserade lim är förvisso oftast inte speciellt flexibla (i alla fall inte jämfört med en silikon) men kan ofta hantera både låga och höga temperaturer.


Att läsa av tekniska datablad

Stirra dig inte blind på de värden som är angivna i databladen. I datablad för Epo-Teks lim till exempel är ofta den minimala rekommenderade användningstemperaturen angiven som -55 ˚C. Detta beror inte på att det händer något speciellt vid denna temperatur, utan att det endast ner till den temperaturen som man har gjort tester. Många epoxi-lim kan klara av betydligt lägre temperaturer utan att förlora för mycket vidhäftning eller styrka för tillämpningen. Även nere vid kryogena temperaturer mellan -150 ˚C och -273 ˚C (absoluta nollpunkten). Vissa produkter kan till och med bli starkare.

Tänk på att ett lims temperaturtålighet inte bara påverkas av temperaturen i sig, utan även andra variabler så som exponeringstid, temperaturvariation, atmosfär, detaljens konfigurering och mekanisk påfrestning. Dessutom så kan som sagt materialets egenskaper påverka på olika sätt, speciellt närmare de angivna gränserna. Det är därför viktigt att verifiera att de rekommenderade brukstemperaturerna passar för en specifik tillämpning.


Det är viktigt att verifiera att de rekommenderade brukstemperaturerna passar för en specifik tillämpning. Ett lims temperaturtålighet påverkas inte bara av temperaturen i sig utan även av andra variabler…


Tillämpningar där ett lim som tål kryogena temperaturer är krav

Flygindustrin, rymdindustrin, kyl- och frysutrustning och SEM (Scanning Electron Microscope) kan kräva lim som tål låga eller kryogena temperaturer. Det kan handla om ingjutning av elektriska komponenter, fastlimning av komponenter, skydd av elektronik-komponenter (coatings, potting) mm.


Typer av lim för låga temperaturer

Generella gränser för olika limtyper:

    Silikonlim: Standard-produkter tål normalt ner till mellan -40 och -60 ˚C.
    MS-polymerlim: Tål normalt ner till -40 ˚C.
    Epoxilim: Standardprodukter tål normalt ner till -55 ˚C.
    Polyuretanlim: Tål normalt ner till -40 ˚C.
    Akryllim: Tål normalt ner till -40 ˚C
    Cyanoakrylatlim: Tål normalt ner till -55 ˚C
    Anaerobt lim: Tål normalt ner till -55 ˚C

 

Produkter framtagna för extremt låga temperaturer

Exempel på några produkter som är framtagna för extremt låga temperaturer (kryo):

Nusil R3-2160: 2-komponents lim / tätningsmedel, silikonelastomer. Har klarat sig bra i tester ända ner till -140 ˚C.

Lättflytande: Nusil R-2655 och  Nusil R-2560: 2-komponents silikon för potting, inkapsling eller coating som bibehåller sina egenskaper ner till -115 ˚C.

Värmeledande: Nusil R-2949: Termiskt ledande 2-komponentslim som bibehåller sina egenskaper ner till -115 ˚C.

Elektriskt ledande: Nusil R-2634: Elektriskt ledande silikonlim som klarat tester ner till -140 ˚C.

NASA-godkänd: Nusil CV7-1142-1, Nusil CV-2510: Lågutgasande silikon för rymd-applikationer. Kan användas som lim, tätningsmedel, ingjutning. Rekommenderad användningstemperatur ner till -115 ˚C.

Nusil CV-1144-0: Silikonbaserad lågutgasande coating (atomic oxygen) som bibehåller sin flexibilitet och övriga egenskaper ner till ca -115 ˚C.

Epo-Tek 301-2: Epoxilim med låg viskositet och hög skjuvstyrka vid kryogena temperaturer. Lågutgasande.

Epo-Tek T7110: Termiskt ledande epoxilim med hög skjuvstyrka vid kryo-temperaturer.

Epo-Tek H20E: Elektriskt ledande epoxilim. Lågutgasande.
 

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer