Limma magneter med produkter från Permabond

Det finns flera olika limalternativ för att limma magneter

Limma magneter

För att limma magneter kan man använda sig av olika typer av lim beroende på vilka egenskaper som är viktiga:

Enkomponents-epoxi

Om det krävs hög styrka, hög temperaturtålighet (kontinuerligt upp till 180°C) och bra kemikalietålighet är ett enkomponents epoxilim ett bra val. Det man behöver tänka på är att alla enkomponents epoxilimmer kräver värmehärdning, från 90°C och uppåt.

Exempel på produkter:

Permabond ES550

Permabond ES558

Tvåkomponents-epoxi

Om temperaturkraven är lägre (upp till 120°C kontinuerligt) och produktionshastigheten inte är hög, kan ett tvåkomponents epoxilim vara ett bra val. De har ofta hög styrka, bra slaghållfasthet och bra kemikalietålighet.

Exempel på produkter:

Permabond ET514

Permabond ET538

Permabond ET500

Strukturella akryllim

När det är krav på hög produktionshastighet är ytaktiverade strukturella akryllim ett bra val. De har en fixeringstid på mindre än 40 sekunder och hanteringsstyrka uppnås på mindre än 5 minuter. De har hög styrka, bra slaghållfasthet och korroderar inte känsliga komponenter. Limmet appliceras på ena ytan och aktivatorn på den andra.

Exempel på produkter:

Permabond TA459

Cyanoakrylatlim

Om krav på slagtålighet och kemikalietålighet är lägre kan cyanoakrylatlim vara ett bra alternativ. De har väldigt snabb fixeringstid, hög styrka och vissa har en temperaturtålighet på upp till 250°C.

Exempel på produkter:

Permabond 910

Permabond 737

Permabond 825

Permabond 920

Anaeroba limmer

Om ytorna som ska sammanfogas är av metall kan ett anaerobt lim med fördel användas. De härdar i frånvaro av luft samt i kontakt med metalljoner så det är viktigt att lim inte hamnar utanför fogen då det inte kommer att härda. De har hög styrka, bra kemikalietålighet samt temperaturtålighet upp till 200°C

Exempel på produkter:

Permabond A1046

Permabond HM135

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer