Sammanfogning med 3M VHB dubbelhäftande tejp

Det är inte lätt att hitta arbetsmiljövänliga produkter som är lämpliga för industriell sammanfogning.

Sammanfogning med dubbelhäftande tejp

Om någon skulle säga att det är möjligt att få en stark, hållbar och miljötålig fog med en dubbelhäftande tejp som inte ens kräver ett säkerhetsdatablad så rynkar de flesta på ögonbrynen.

Det är dags att tänka om!

3M’s VHB tejper har använts av industrin i över 40 år, men det är få som känner till dess egenskaper.

Dessa VHB-tejper används alltifrån att fästa glaspartier på skyskrapor till att fästa action-kameror på hjälmar och inom en mängd branscher så som fordon, elektronik, skyltar mm. VHB-tejp kan i många fall ersätta traditionella sammanfogningsmetoder så som skruvar och svetsade fogar.

 

Hur fungerar de och vad är fördelarna?

En ”vanlig” dubbelhäftande tejp består ofta av en skumplast-kärna som inte är speciellt stark och ett häftämne på vardera sidan om denna kärna. Trots att varken kärnan eller häftämnet är speciellt starkt så duger de fint för att exempelvis fästa en krok på en vägg för att hänga upp lättare föremål.

En VHB-tejp däremot består rakt igenom av ett starkt och tvärbundet akrylhäftämne med vidhäftande egenskaper. Akrylhäftämnet finns i olika modifierade varianter för att kunna fästa på de flesta ytor, inklusive metall, feta plaster och pulverlackade ytor. Det finns även varianter som kan klara en pulverlackprocess med bibehållna egenskaper. Skillnaden i egenskaper mot en "vanlig" dubbelhäftande tejp ligger i de viskoelastiska egenskaperna och den mycket höga kohesionsstyrkan. Vid belastning och/eller temperaturväxlingar har VHB-tejper en förmåga att återgå till sin ursprungliga form istället för att deforme3M VHB.pngras permanent. Tejpen har en förmåga att absorbera belastningskrafter, både statiska, dynamiska och chock, samtidigt som den fördelar krafterna jämt längs hela fogen. Detta kan också ge stor minskning av vibrationer och oljud med den stötdämpning som uppnås. Fogen blir beständig mot de flesta lösningsmedel, fukt, temperaturväxlingar och UV-ljus vilket gör att de kan användas i de flesta miljöer.

VHB-tejper är formbara vilket gör att de kan forma sig efter ytan och samtidigt sammanfoga och täta. Estetiskt ger ofta en tejpfog ett fördelaktigt utseende där tejpen inte behöver synas.

 

Så här använder du VHB-tejp

Rengör först de ytor du vill sammanfoga.

Applicera VHB-tejpen och tryck fast den på ena ytan (substratet) först, gärna med extra press från en handroller. Därefter kan du ta bort skyddsplasten på andra sidan av tejpen och trycka fast det andra substratet. Lämplig temperatur för att applicera tejpen är mellan 21 och 38 grader. För låg temperatur gör att häftämnet kan vara för hårt för att lyckas få till en bra vidhäftning. Efter att vidhäftning uppnåtts går det däremot bra att utsätta tejpfogen för både lägre och högre temperaturer inom tejpens specifikation.

Efter applicering så fås omedelbar vidhäftning och det kan vara svårt att placera om tejpen. Däremot tar det tid innan full styrka har byggts upp. Häftämnet och ytan kommer i bättre och bättre kontakt med varandra genom att häftämnet tränger in i ytans små ojämnheter och ger därigenom också bättre vidhäftning. Att applicera tryck ger också bättre kontakt vilket ger snabbare styrkeuppbyggnad. Även värme kan i vissa fall snabba på processen. Efter ca 20 minuter har 50 % av maxstyrkan uppnåtts  och efter 24 timmar 90 %. Full styrka uppnås efter 3 dygn. Alltså kan det vara bra att vänta med full belastning eller styrketester. 

3M VHB-tejp instruktioner.png

Vill du ha mer information?

Tycker du att detta låter som en intressant produkt att utvärdera i din nästa applikation?

Produkter

Följ denna länk för att komma till VHB-tejperna

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer