Ska jag välja en LSR eller HCR silikon?

Behöver du lite mer kött på benen i när en HCR eller LSR ska användas? Läs här.

 

Inom tillverkningen av gummidetaljer (eller "elastomerer") står silikoner för en stor del, speciellt inom medicinska applikationer. Råmaterialet för tillverkningen består ofta av en så kallad LSR (Liquid Silicone Rubber) eller en HCR (High Consistency Rubber). Valet dem emellan  kommer framför allt landa i en fråga: 

Med vilken typ av tillverkningsmetod ska du tillverka dina detaljer?

Tillverkning av silikondetaljer sker med en mängd olika tillverkningsmetoder.  Vid tillverkning av en ny produkt är det alltså inte bara silikonens egenskaper som är viktiga att bestämma sig för, utan även såna saker som utrustning, legotillverkare, kostnader osv. Ska du låta någon annan tillverka dina detaljer? De har massor med kunskap - diskutera med dem för att bestämma vad som blir mest lämpligt utifrån dina förutsättningar!

Här kommer i alla fall en snabb genomgång av när HCR vs LSR vanligen används så att du förhoppningsvis har lite mer kött på benen.

HCR - hög konsistens

HCR-silikon har en tjock konsistens, lite liknande modellera. Silikonen består av långa polymerkedjor med hög molekylvikt  och ger likt andra silikoner efter vulkanisering, ett gummimaterial med hög elasticitet, återhämtning efter töjning och kompression, hög motståndskraft mot både värme och kyla. HCR-silikoner brukar finnas både som additionshärdande med platina-katalysator och peroxidhärdande, då antingen förkatalyserad eller inte där man alltså tillsätter peroxiden separat..two roll mill.png

HCR silikon kan användas i en mängd tillverkningsmetoder som inkluderar extrudering (tuber, stänger mm), formpressning , sprutpressning  (formade detaljer) eller kalendrering (ark).

Tillverkningen delas upp i flera steg. Först ska komponenterna mjukas upp (de hårdnar under förvaringen) samt blandas och detta görs generellt genom valsning, en ganska omfattande process då blandningen måste bli noggrann. Sedan går man vidare med själva tillverkningen där silikonen formas och värms för att vulkanisera.

 

Här kan du hitta våra HCR-silikoner med varierande medicinsk klassning samt olika hårdhet.

 

LSR - flytande silikongummi

LSR silkoner används främst vid formsprutning av detaljer. Konsistensen är ofta lite geleaktig och passar bra till denna typ av tillverkningsmetod. Processen enkelt beskrivet innebär att LSR:ens två komponenter pumpas och blandas (i ett lämpligt system utan att blanda in luft). Sedan förs blandningen in i själva formen och då härdas detaljen under cirka 30-90 sekunderscykler vid 150-200 C. Sedan kan detaljen tas ur formen och så är det dags för nästa. Det här är oftast en mycket automatiserad process.Formsprutning.png

LSR-silikon passar bättre då mer precision krävs.  Ofta handlar det om mindre detaljer så som packningar, tätningar,  kopplingar mm. De är också ofta bättre lämpade för övergjutning på andra plastdetaljer.

Här kan du hitta våra LSR-silikoner med varierande medicinsk klassning samt olika hårdhet.

 

Lättflytande silikongummi

Ibland kan det finnas behov av en mer lättflytande typ av silikon, så som vid applicering av coatings, ingjutningar osv eller ibland även inom formsprutning. Även när det är tillverkning för hand eller små serier som gäller kan dessa ha fördelar.

Många kan känna sig lockade att utföra tester med denna typ av lättflytande material innan en formsprutningsprocess satts upp. Det är förstås mycket lättare, då materialet är mer lätthanterligt, men vi vill ändå lyfta ett varnande finger för att det kan vara bra att testa det faktiska materialet som slutprodukten kommer att ha, då slutegenskaperna så som styrka kan skilja sig (de mer lättflytande har oftast lägre rivstyrka till exempel).

Här kan du hitta våra lättflytande silikoner för tillverkning av silikongummidetaljer.

 


 

 

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer