Smörjfett för elmotorer - så väljer du rätt

Smörjfett för elmotorer används ofta för smörjning av elektriska motorlager på grund av att det är enkelt att applicera och sina unika egenskaper.


En elmotor är en viktig del av utrustningen i dagens moderna tillverkningsprocesser. Den finns i nästan varje typ av verksamhet inom en rad olika branscher: från järn och stål till pappersmassa och papper.

De primära funktionerna hos ett elektriskt motorlagerfett är att:

  • Minska friktion och slitage
  • Skydda lager mot korrosion
  • Använd som tätning för att förhindra föroreningar

 

När företag har en stark press på sig att sänka kostnaderna och öka produktiviteten, så ökar också vikten av skötsel och underhåll av sådan utrustning. I underhållet ingår att välja rätt fettsmörjning.

I elmotorer beror mer än 90 procent av lagerhaverierna på översmörjning som gör att tätningar brister. Det leder till att smörjfett kan passera lagret och gå rakt in i elmotorns viktigaste delar.

 

Fastställ rätt mängd smörjfett

Att fastställa rätt mängd smörjfett för elmotorer är ett av de viktigaste stegen i initial smörjning och i smörjning av lager.

För lite mängd smörjfett kan leda till lagerfel på grund av brist på smörjning.
Å andra sidan kan översmörjning också leda till lagerfel och orsaka problem på grund av migrering av smörjmedlet in i lindningarna.

En av dess två metoder här nedan används ofta för bestämning av den mängd smörjfett som ska adderas i ett lager:

Metod 1:

  • 1/2 till 2/3 av de lediga utrymmet i lagret – när arbetshastigheten är mindre än 50% av lagrets begränsningshastighet.
  • 1/3 till 1/2 av de lediga utrymmet – när hastigheten är mer än 50% av lagrets begränsningshastighet.

 

Metod 2:

En annan metod för bestämning av lämplig mängd smörjfett för att fylla lagret bestäms av följande ekvation. Detta är en enkel metod för att beräkna den mängd smörjfett som behövs för en standardapplikation.rätt mängd smörjfett
En annan vanlig orsak till att elmotorer havererar är förskjutningar. Det finns många metoder för att rikta in komponenter, men det viktigaste är att rikta in mot snäva toleranser.

Genom att välja rätt smörjfett kan företag minska sina årliga driftskostnader avsevärt, förbättra lagrens prestanda, öka skyddet för elmotorn och få en lång livslängd och öka sin totala produktivitet.

 

Att välja rätt smörjfett

Smörjfett är ett halvfast smörjmedel som består av en basolja, förtjockningsmedel och tillsatser, och används ofta som lagersmörjmedel i elmotorer eftersom det är lätt att använda och har speciella egenskaper.

Rätt smörjfett kan minska friktion och förebygga dagligt slitage. Det kan även skydda mot korrosion och fungerar som en tätning för att hålla ute damm, smuts, avfall och andra föroreningar i atmosfären.

Att välja korrekt viskositet på smörjfett är den viktigaste faktorn som påverkar elmotorns lagersmörjning.

När lämplig viskositet och typ av smörjfett har valts, är nästa svårighet att säkerställa rätt nivå av smörjmedelsutsöndring. Detta för att få en problemfri fettsmörjning.

Varje faktor som påverkar ett smörjfetts förmåga att tillhandahålla smörjolja till en applikation på ett kontrollerat sätt kommer att inverka negativt på fettets förmåga att ge effektiv smörjning.

Detta kan i sin tur leda till smörjningsproblem som kan bli kostsamma.

 

Fördelar med att använda smörjfett för elmotorer

När du väljer ett fett för att skydda elektriska motorlager, bör du som operatörer välja ett som ger följande prestandafördelar:

Prestanda vid hög temperatur och låg oljeutsöndring: Kullager i elmotorer, särskilt det yttre lagret, arbetar ofta vid högre temperaturer än annan utrustning. Det är därför prestanda vid hög temperatur och låg oljeutsöndring är så viktigt. Även en helt sluten, fläktkyld motor kan köras stabilt på vid 95°C.

Korrosionsskydd: Elmotorer är ”våta” som undantag, men inte i design. Genom att ofta köra på höga temperaturer, kan vatten förångas snabbare och lagren därmed utsättas för korrosion. Om användningen av motorn är oregelbunden kan ett smörjfett som ger korrosionsskydd vara till nytta. Det skyddar då mot kondens när lagren kyls ner i en fuktig atmosfär.

Prestanda vid låg temperatur: Ett fett utformat för låga temperaturer kan vara fördelaktigt vid uppstart av elmotorer som är utsatta för vinterförhållanden. Ett trögt vridmoment kan skada tätningar.

Den basolja som används i elektriska smörjfett för elmotorer kan vara mineralbaserad eller syntetisk. Majoriteten av mineraloljor ger tillräckligt skydd för de flesta elektriska motorlagerapplikationer.

Däremot kan mer avancerade syntetiska basoljor behövas när motorerna utsätts för extrema temperaturer eller där längre smörjningsintervaller önskas.

Förtjockningsmedlet i den syntetiska oljan fungerar som bärare och hindrar den från att läcka ut från applikationen.

Vissa vanliga förtjockningsmedel inkluderar metalltvål som kan består av kalcium, litium, natrium, aluminium eller barium och komplex metalltvål, såsom litium-komplex.

Ett förtjockningsmedel som används allt oftare för att skydda elektriska motorlager är polyurea och detta är en mycket viktig del i Mobil Polyrex™ EM-serien.

 

I den här videon får du hjälp med att välja rätt smörjfett för elmotorer.


Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt smörjfett för elmotorer.

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer