Smörjfett för pelletspress som ökar livslängden

Rätt val av smörjfett för pelletspressar kan ge enorma besparingar då livslängden ökar. Mindre exponering under arbete ökar säkerheten.

Rätt val av smörjfett för pelletspressar kan ge enorma kostnadsbesparingar genom att lagerlivslängden ökar. Därmed minskar även kostnader för material och arbete för lagerbyten. Med mindre maskinexponering under arbete så ökar även säkerheten för personal.

 

Pelletspressar är en tuff miljö för lager som ibland måste arbeta i hög temperatur, upp till 130-160°C, samtidigt som det kan förekomma hög luftfuktighet då spånens fukthalt ligger på över 90%. Med hård belastning i pressrullarna på upp till 700-1000 kN får man ofta en begränsad hållbarhet och relativt täta lagerbyten är ett faktum. Därför är det viktigt att välja rätt smörjfett för pelletspress-användning.

 

Valet av smörjfett för pelletspress är viktigt

En pelletspress arbetar under ytterligheter på vad materialet tål och därmed blir val av smörjfett en mycket viktig komponent. Sealtite V 1102 EP är speciellt framtagen för just dessa ytterligheter.
Med höga tryck och värme så är hög viskositet på den ingående basoljan viktig. Med ökad värme så sjunker viskositeten vilket gör att man måste kompensera detta med hög ingående viskositet på basoljan i smörjfettet. Vi har jämfört andra förekommande smörjfett i pelletspressar på marknaden och med Sealtite V 1102 EP så har vi beräknat fram ett högre lambdavärde (smörjfilm) som direkt går att koppla till livslängden på lager.


Höga tryck kräver även additiv som hjälper oljan att minska friktionen. I Sealtite så ingår en unik kombination av högsmörjande additiv samt även vismut (som är en nära släkting till bly). Denna unika kombination gör att detta smörjfett har dubbelt så hög lastförmåga än konventionella EP-smörjfett.

 

Förtjockaren i smörjfett ytterligare en viktig komponent

Även förtjockaren i smörjfett är viktigt komponent för att få balansen mellan alla faktorer så att oljan i smörjfettet skall prestera optimalt. I Sealtite V 1102 EP så är förtjockaren av Litium-kalcium komplex vilket innebär att man hare tre viktiga delar för att täcka alla påfrestningar, (ett normalt smörjfett har en till två). Litium-delen för att klara hög temperatur, kalcium för att klara hög fuktighet och med tillägget -komplex så får man en tät struktur i förtjockaren som håller oljan på plats vid vibrationer, vilket gör Sealtite V1102 EP mycket mekaniskt stabilt.
Det är även viktigt att smörjfettet kommer ut på plats till lagret och även då Sealtite V 1102 EP har högviskösa komponenter ger den mycket bra pumpbarhet i centralsmörjningssystem.

 

Ökad lagerlivslängd med Sealtite V 1102 EP

Kunder som använder Sealtite V 1102 EP har i det flesta fall ökat lagerlivslängden till det dubbla och därmed minskat både underhållskostnader och lagerkostnader. Med beräkning tillsammans med kund så har Sealtite V 1102 EP medfört kostnadsbesparingar på 330 000 SEK för kund med 4 pelletspressar. Kontakta oss gärna för ytterligare information och hur vi kan hjälpa dig med val av smörjfett till pelletspressar.

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer