Smörjmedel för gruvindustrin och dess tuffa förhållanden

Välj rätt smörjmedel för gruvindustri som innebär tuffa förhållanden som tungt lastade maskiner, temperaturer & avlägsen, krävande miljö.

Gruvindustrin är en av de mest grundläggande beståndsdelarna i industrilandskapet, och en av de mest utmanande när vi talar om smörjmedel. I det här inlägget ska vi ge dig guidning i hur du väljer rätt smörjmedel för gruvindustri.

Tungt lastade maskiner måste arbeta i varierande driftstemperaturer. Ofta i avlägsna och krävande miljöer. Gruvföretagen letar ständigt efter nya sätt att maximera prestandan och sänka kostnaderna.

Mobil industriell utrustning och maskiner. T.ex. grävmaskiner, dumprar och lastare, för att ge några exempel, är vid gruvans frontlinje, och spelar en viktig roll vid utvinning och transport av mineraler, sten och kol.

Tillgängligheten och funktionen hos dessa maskiner har en direkt koppling till den övergripande produktiviteten och lönsamheten för en gruva. Därför kan operatörerna få en konkurrensfördel genom att välja högeffektiva smörjmedel.

 

Funktionen av olja och smörjmedel för gruvindustri

Oljor för tunga dieselmotorer, hydrauloljor och smörjfetter arbetar tillsammans för att göra det möjligt för mobila maskiner i gruvor att fungera effektivt.

Medan den primära funktionen för ett smörjmedel är att skydda utrustning, minska oplanerade driftstopp och förlänga intervallerna för tömning av olja.

Framsteg inom smörjmedelsteknik innebär att gruvföretag kan välja oljor och fetter med enastående skydd och anpassade smörjmedel för gruvindustri. Men även andra potentiella fördelar som förbättrad bränsleekonomi etc.

 

Hur du uppnår en bergsäker produktivitet

För att maximera maskinernas produktivitet och minska kostnaderna, bör operatörerna införa ett program för övervakning av oljor och utrustning samtidigt som man använder smörjmedel av hög kvalitet.

Som en del av ett rutinmässigt underhåll, bör smörjmedlets ”hälsa” och själva applikationen kontrolleras regelbundet. Vi rekommenderar att underhållspersonal utför kvartalsvisa oljeanalyser och årliga kontroller av systemet.

Oljeanalysen bör omfatta en mätning av oljans viskositet, vattenhalt, antal partiklar och mängden slitagemetaller för att avgöra hur väl systemet fungerar.

Att övervaka förändringar i mätvärdena i oljeanalysen över tid, även känt som ”trendning”, är nödvändigt för att bedöma tillståndet för ett smörjmedel.

Genom trenddata i oljeanalys är det möjligt att proaktivt åtgärda oönskade tillstånd innan de blir problem.

För underhållspersonal som vill ha ett effektivt oljeanalysprogram, finns ExxonMobils egenutvecklade oljeanalysprogram Mobil Serv. Oljeanalysen Signum ger tekniker omedelbar åtkomst och direkt kontroll över provtagningsprogram för smörjmedel.

Med några enkla knapptryckningar kan användarna hantera sina oljeanalysbehov och ge dem möjlighet att:

  • Uppdatera registreringar av utrustning och välja alternativa analyser baserad på deras utrustning eller underhållsbehov
  • Spåra status på prover i laboratoriet
  • Rikta åtgärder baserade på analysresultat
  • Dela kritiska resultat med kollegor i en säker, lösenordsskyddad miljö.

Genom att kombinera användningen av högklassiga smörjmedel med ett effektivt analysprogram för olja och utrustning, kan gruvdriftsoperatörerna se till att uppnå konkurrensfördelar i sin verksamhet.

Vilket bidrar till att maximera produktiviteten och minska den potentiella bränsleförbrukningen i gruvmaskiner och utrustning.

Dessutom kan även hälso- och säkerhetsfördelar uppnås. Genom att minska planerat och oplanerat underhåll, eliminerar du de tillhörande säkerhetsrisker som tekniker utsätts för när de utför arbetet.

Här hittar du  våra smörjmedel 

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer