Snabba svar om snabblim

Få svar på vanliga frågor om snabblim så som hur det ska förvaras, varför det inte fungerar eller vad du ska göra om du limmat ihop fingrarna

Hur får jag isär mina ihoplimmade fingrar?

Cyanoakrylat härdar med hjälp av vatten/fuktighet, något det finns gott om på dina fingrar. Reaktionen sker snabbt och cyanoakrylat fäster på det mesta. Det är därför lätt hänt att en spilld droppe lim på fingrarna leder till en mindre trevlig situation. Tänk då hur det skulle bli om det kom i ögonen eller munnen där det finns ännu mera fukt!
Var försiktig med att försöka dra isär fingrarna då huden kan gå sönder. Använd en fläkande rörelse. Du kan ta hjälp av till exempel en penna som du rullar mellan fingrarna. Varmt vatten och tvål kan också hjälpa till att försvaga limfogen mellan dina fingrar. Och nästa gång – använd handskar!

limmat-ihop-fingrarna.png


Hur ska jag förvara mitt cyanoakrylat-lim?

Förvara oöppnade flaskor med lim i kyl. Efter att du använt limmet, se till att sätta på korken på flaskan så att mängden fukt som kan ta sig in i flaskan blir minimal. En öppnad flaska förvaras bäst vid rumstemperatur då fukt som tagit sig in i flaskan kan kondensera i kyla och få limmet att börja härda i flaskan.


Vad är blooming och hur undviker jag det?

Om du märker att ytan på den detalj du limmat med cyanoakrylat blivit lite pulvrig och vitaktig, så kan det vara så kallad bloomning "blomning" (eller kloros) som skett. Problemet är främst estetiskt och speciellt på mörka ytor där det vitaktiga syns bättre. Även vid limning av detaljer som förpackas innan de hunnit härda klart kan blooming ställa till problem.
Bloomning sker då monomerer från ohärdat lim avdunstar och sedan faller ner på ytan där det reagerar med fukt och bildar detta vita pulver. Det gäller alltså att få limmet att härda innan monomererna hinner bli till ånga.
Tips för att undvika blooming:
•    Använd produkter speciellt framtagna för att undvika blooming. Se Permabond 940, 941, 943 och 947 samt Born2Bond Ultra.
•    Använd lagom mycket lim så att det härdar fortast möjligt.
•    Använd en accelerator för att snabba på härdningen.
•    God ventilation vid arbetsytan förhindrar kondensation av de förångade monomererna.
•    Se till att luftfuktigheten ligger på rimlig nivå så att härdningshastigheten inte blir för långsam.

blooming.png

 

Behöver jag använda en primer?

Permabond POP  samt Born2Bond Primer är primers för cyanoakrylat-lim som kan du kan använda vid limning av svårlimmade och feta plaster så som polyeten (PE), polypropen (PP) och Teflon (PTFE) samt silikon.
Var försiktig med att anta att användning av primer alltid ger bättre resultat. I vissa fall blir styrkan densamma oavsett användning av primer. Det finns till och med exempel på fall där primern gör att styrkan blir lägre! Polyamid är ett exempel på det senare.

 

Vilka kemikalier tål cyanoakrylat?

Generellt tål cyanoakrylat icke-polära lösningsmedel och kemikalier så som olja, toluen. Däremot tål limfogen polära ämnen sämre. Polära kemikalier inkluderar vatten, syror, aceton m.m. I det tekniska databladet för din produkt finns oftast mer information om kemikaliebeständighet.


Varför fungerar inte snabblim på glas?

Glas som limmats med cyanoakrylat kan till en början kännas helt ok. Tyvärr så försvinner styrkan snabbt. Anledningen är för att hastigheten på härdningsreaktionen är så otroligt snabb. För en tillfällig limning kan det dock fungera.

 

Vad betyder det att mitt snabblim är ”toughened”?

Att ett lim kallas för ”toughened” innebär på svenska att det är gummimodifierat. Termen kan du komma att hitta på fler typer av lim än cyanoakrylat som till exempel epoxi-lim.
Vad gummimodifierat innebär i verkligheten är att limmet blir mer slagsegt. Cyanoakrylat är generellt ganska spröda. Gummit som man tillsätter i formuleringen absorberar och distribuerar mekanisk stress och gör limmet mer beständigt mot till exempel slag och vibrationer.
Exempel på produkt: Permabond 731

 

Vad innebär fixturtid?

Fixturtid hänvisar till den tid det tar för en fog med snabblim att bli tillräckligt stark för att kunna hanteras utan att få försämras långtidshållfasthet. Med hantering menar man till exempel att ta bort eventuella fixturer och/eller fortsätta med andra delar av tillverkningsprocessen. Vilken styrka som krävs för olika processer är användarens ansvar att ta reda på. Fixturtiden är testad på labbskala med specifika substrat och förhållanden och innebär alltså inte att limmet uppnått full styrka.

 

Vad påverkar härdningen för snabblim?

Framför allt påverkar luftfuktigheten i lokalen och mängden lim i fogen.  härdningen. Vissa ytor försvårar också härdning, exempel på dessa är papper, läder och trä.

 

Vill du lära dig mer om cyanoakrylat? Klicka dig gärna vidare till vårt inlägg om hur cyanoakrylat fungerar.
 

Kontakta oss om du vill veta mer

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer