Vad innebär det att ett lim härdar?

Härdning kommer du att höra mycket om när du ger dig in i limningens värld. Men vad betyder det egentligen?

Lim, som egentligen är en plast som tagits fram för att ha stark vidhäftning till olika material, finns i två huvudformer. Den första är vad som kallas för termoplaster och den andra är härdplaster.

Termoplastiska lim vs härdande lim

En termoplast är enklast att föreställa sig som ett smältlim. Den går att smälta om och om igen och den enda processen som egentligen sker är att du. Molekylerna i limmet håller sig desamma. En härdplast däremot kan du inte smälta. 

Att ett lim härdar innebär att det genomgår en kemisk reaktion för att utveckla bättre mekaniska egenskaper, den "polymeriserar" och bildar tvärbindningar mellan molekylkedjorna. Till slut när limmet är fullt härdat så kan du tänka dig att hela limfogen består av en enda stor molekyl, allt sitter ihop med kemiska bindingar, så kallade tvärbindningar. Jämfört med en termoplast så blir till exempel värmetåligheten och kemikalietåligheten högre, tåligheten överlag egentligen.

Termoplast vs härdplast.png

Termoplastiskt lim har polymerkedjor som ligger ihoptrasslade men ej kemiskt bundna (vänster bild). Härdande lim bildar tvärbindningar mellan molekylerna (höger bild).

Härdningssätt

Lim kan härda på en mängd olika sätt och i olika kombinationer också. 2-komponentslim härdar ofta genom att två komponenter blandas för att starta reaktionen. Andra lim har bara en komponent och kan härda med hjälp av värme, UV-ljus (UV-lim), fukt ("fukthärdande") eller fuktkontakt (se cyanoakrylatlim). Anaeroba lim härdar bland annat som namnet antyder när det inte finns något omgivande syre (gänglåsningar etc). Andra lim kan behöva värme för att starta upp härdningsreaktionen.

Det finns också kombinationer av härdningssätt,  till exempel UV-lim som också härdar med fukt. Detta kallas ibland för att limmet har en sekundär härdningsmekanism.

 

Mitt lim är härdande - vad ska jag tänka på?

  • När limmet väl är härdat så kan du inte lösa upp det, forma om det eller smälta det (utan att förstöra limmet). Det här blir permanent.
  • Det kan vara en god idé att ta reda på HUR limmet härdar. Är det till exempel med hjälp av luftfuktighet eller av värme? Det kan ge en ökad förståelse för både hur en process ska sättas  upp och om något går fel, hur du kan ta reda på vad orsaken är.
  • Det är viktigt att låta härdningen löpa fullt ut för att alla tvärbindningar ska skapas. Också viktigt är att härda under de rekommenderade förhållandena för att tvärbidningsgraden ska bli likadan.

 

Vilka lim är härdande?

Det finns en uppsjö!  Lim av epoxi, polyuretan, akrylat av alla dess sort, silikon, MS-polymer är härdande lim till exempel.
 

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer