Värmetåligt lim i högtemperatur-applikationer

Hur höga temperaturer ett lim tål beror bland annat på vilken typ av lim det är. Vi går igenom värmetåligt lim och hur du väljer rätt.

Värmetåligt lim – vad innebär det?

Hur höga temperaturer ett lim tål beror bland annat på vilken typ av kemi limmet är baserat på. Organiska typer så som epoxi, cyanoakrylat, akrylat, polyuretan, UV-lim och anaerober börjar brytas ner vid ca 250 – 300 grader medan silikoner kan motstå nedbrytning över 350 ˚C. Men det är skillnad på nedbrytningstemperatur och temperaturtålighet i en tillämpning. Det är speciellt viktigt att du tänker på i högtemperatur-applikationer där ett värmetåligt lim är ett krav.

Styrkan på en limfog minskar generellt ju högre temperaturen är, även vid lägre temperaturer än nedbrytningstemperaturen. Lägg sedan till att det kan uppstå så kallade synergi-effekter. Till exempel så kan det ju vara stor skillnad att utsätta en fog för för 100 graders värme samtidigt som den är nedsänkt i ett lösningsmedel.

Du kommer ofta att stöta på tal om två olika temperaturer: den temperatur som en limfog ska klara av under en längre tid och temperatur som limfogen klarar av intermittent (en kortare stund). Ibland kan det också vara viktigt att ett lim klarar temperaturcyklingar med mer eller mindre snabba växlingar.

Oftast anges den maximala temperaturen i det tekniska databladet för ett lim och syftar generellt på den temperatur vid vilken en specifik fog har en viss styrka. En limfog kan klara både högre men också lägre temperaturer än vad som står i databladet beroende på övriga förutsättningarna.


Att välja ett temperaturtåligt lim

För att välja ett lim till en detalj som ska tåla höga temperaturer i en högtemperatur-applikation kan det vara bra att förbereda dig genom att tänka igenom följande:

  •    Ta reda på vilken temperatur limmet ska klara av och under hur lång tid. Kommer denna temperatur att vara i kombination med något annat som kan försvaga en fog; belastning, kemikalier?
  •     Definiera andra viktiga egenskaper så som vilka material limmet behöver ha vidhäftning till, mekaniska egenskaper, färger, godkännanden/klassificeringar eller annat.
  •     Bestäm hur limningsprocessen ska se ut. Ska den vara manuell, semi-manuell eller helt automatisk? Kan ni förbehandla? Arbetsmiljö?

Fråga oss gärna om hjälp!


Vilka typer av lim tål högst temperaturer?

Svaret är att det beror på vilka temperaturer det är tal om. Inom varje kategori av lim finns det produkter som är mer temperaturtåliga än vanliga standardprodukter. Du hittar några exempel nedan.

Bland de mest de allra mest temperaturbeständiga limmen finns silikon och epoxi som kan tåla upp till runt 300 grader Celsius under längre perioder. Generellt uppnår du högre temperaturbeständighet om limmet värmehärdas. Silikon är ett naturligt värmetåligt lim medan epoxi är det i specialfall.

Den allra mest temperaturtåliga limtypen, och den enda som tål långt över 300 grader under en längre tid, är keramiska lim. Dessa kan tåla upp till 3000 ˚C. Keramiska lim är dock ofta mycket hårda och spröda vilket begränsar användningen rent mekaniskt.


Produkter med extra hög temperaturbeständighet:

Exempel på några vanliga värmetåliga lim (vi har många, många fler så fråga oss!):

Permabond ES550 1-komponents epoxilim, 180 ˚C

DowSil 736 1-komponents silikonlim, 260 ˚C

Sealtite 210 1-komponents silikonlim, 350 ˚C

Permabond ET5411 2-komponents epoxilim, 230 ˚C

3M Scotch-Weld DP760  2-komponents epoxilim, 230 ˚C

Epo-Tek 353ND 2-komponents värmehärdande epoxilim, 250 ˚C kontinuerligt, 350 ˚C kortvarigt

Permabond HM165 Anaerob gängtätning, 230°C

Permabond 920 Cyanoakrylat / snabblim, 250 ˚C

Epo-Tek H74 Värmeledande epoxilim 250 ˚C kontinuerligt, 350 ˚C kortvarigt

3M Scotch-Weld 3779 Smältlim, 150 ˚C


Hur bestäms ett lims temperaturtålighet?

Temperaturtåligheten för ett lim bestämmer man oftast genom att testa styrkan av en limfog vid olika temperaturer. Alltså är resultatet specifikt för ett visst substrat (materialet du limmar) och vid en specifik metod där bland annat utformningen av limfogen är definierad. Det är därför en god idé att vara försiktig vid jämförelse av två olika varumärken eller att använda angivna värden rakt av utan att först verifiera för den specifika applikationen.
 

Kontakta oss om du vill veta mer

Industriella limtyper

Vanliga limtyper för industriellt bruk och vad de kan tänkas användas till.

Läs mer

Åldring av limfogar

Lim kan åldras på grund av olika faktorer som vi går igenom i detta inlägg

Läs mer

Limma feta plaster

Limma ”feta plaster” (Polyeten och Polypropylen) – Det här behöver du tänka på

Läs mer

Blandningsförhållande för lim & gjutmassor

2-komponentslim och gjutmassor ska blandas i ett visst blandningsförhållande. Här följer en guide för hur du ska tänka och mäta.

Läs mer

Så hanterar du frysta limsprutor

Nu ska vi gå igenom några tips på hur du bör hantera frysta limsprutor med epoxilim.

Läs mer