Hållbarhet
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Hållbarhet

G A Lindberg ChemTech AB är ett växande företag i en föränderlig värld. Vi lever i en tid där miljömässiga, sociala och affärsetiska frågor får en allt större betydelse för hur företag uppfattas och kan bedriva sin verksamhet.

För oss på G A Lindberg ChemTech AB är det betydelsefullt att kunna visa våra kunder och leverantörer vilka värderingar och levnadsregler vi verkligen har. Självklart arbetar vi redan nu på ett sådant sätt så att vi följer alla lagar, regler och föreskrif­ter som är tillämpliga för vår verksamhet.

Det är viktigt för oss att visa medarbetare, kunder och övrig omvärld vad vi står för och hur de kan förvänta sig att vi ska agera och uppträda. G A Lindberg ChemTech´s ledning har därför tagit fram ett policydokument, vår så kallade uppförandekod.

Det som står i vår uppförandekod är inte något nytt för oss. Detta har varit sunt förnuft och självklart för svenska företag sedan en lång tid tillbaka.

Vår Uppförandekod uttrycker inte bara hur vi ska agera, utan visar även hur våra värderingar, teamwork och ledarskap hänger ihop med vårt dagliga arbete.

Det är vi som arbetar på företagets gemensamma ansvar att skapa den kultur och verksamhet som vi vill representera.

G A Lindberg ChemTech AB skall utveckla och bibehålla en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet. Bolaget har en lång historia av ansvarsfullt företagande vilket för­pliktigar inför framtiden. Vi ska samspela med de miljöer där vi verkar, med våra anställda, våra affärspartners och samhället i stort.

Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande.

G A Lindberg ChemTech AB ska verka för en hållbar utveckling vilket innebär hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska krav.

 

G A Lindberg Chemtech´s Uppförandekod – Code of Conduct

Marielle

Vill du veta mer?

+46 8 703 02 44 marielle.rommel@galindberg.se