Kvalitet & Miljö
This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our cookies policy… Vad är cookies?Jag förstår

Kvalitet & Miljö

Miljö & Kvalitet

Kvalitets- och miljöarbete

Vi på G A Lindberg ChemTech AB strävar efter att alltid vara i framkant när det gäller miljöfrågor. Som en del av detta arbete har vi till exempel ett uttalat miljömål att minska miljöpåverkan från våra produkter genom att aktivt lyfta fram produkter med mindre miljöpåverkan i de fall där detta är möjligt. Detta är i linje med den viktiga substitutionsprincipen i miljöbalken.

I många fall använder man helt i onödan en miljömässigt sämre produkt än vad som krävs helt enkelt på grund av att man ”alltid har gjort så” eller eftersom man inte känner till att det kan finnas alternativa produkter med mindre miljöpåverkan. Att i dessa fall byta till det miljövänligare alternativet kan i många fall vara ett enkelt och smärtfritt sätt att minska sin miljöpåverkan väsentligt utan att behöva offra vare sig plånbok, kvalitet eller säkerhet.

Kvalitets- och miljöledningssystemen vid G A Lindberg ChemTech AB uppfyller kraven i standarderna för ledningssystemen ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Tredjepartsrevisioner utförs av Svensk certifiering Norden AB, Kvalitets- och miljöcertifikat>>

FTI - Förpacknings och tidningsinsamlingen logga

G A Lindberg ChemTech AB är anslutet till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). FTI är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Vi uppfyller därmed vårt producentansvar för insamling och återvinning av våra förpackningar.  Information om var du finner närmaste återvinningsstation finns på www.ftiab.se

Miljö- och kvalitetspolicy för G A Lindberg ChemTech AB

G A Lindberg ChemTech AB skall, som leverantör av lim och smörjmedel samt därtill relaterade produkter, uppfylla de miljö- och kvalitetskrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet; den rådande lagstiftningen betraktar vi som lägsta kravnivå.

• Vi anpassar vår miljö- och kvalitetsmålsättning till våra kunder, fokuserar på deras krav, behov och önskemål samt erbjuder dem bästa möjliga produkter och kompetens ur miljö- och kvalitetssynpunkt.

• Vi beaktar miljö- och kvalitetsaspekter och arbetar för utbytet av produkter, tjänsteresor, transporter, energi och förbrukningsvaror till sådana som har minsta möjliga miljöpåverkan men samtidigt högsta möjliga kvalitet.

• Vi skall kontinuerligt förbättra och utveckla våra insikter, kompetens och positiva attityder genom utbildning i miljö- och kvalitetsfrågor.

 

Du är välkommen att kontakta oss för mer information!

Kvalitetsansvarig: Ulf Helin, ulf.helin@galindberg.se, 08-703 02 37
Miljöansvarig: Clara Hedström Cortinovis, clara.h.cortinovis@galindberg.se, 08-703 02 31